Polityka zabezpieczeń

Duża zmienność kursów walut w dłuższym horyzoncie czasowym stwarza niebezpieczeństwo utraty rentowności kontraktów handlowych realizowanych przez importerów lub eksporterów. Długofalowe niekorzystne tendencje kursowe mogą zwiększyć istotnie koszty finansowe w firmach zadłużających się w walutach obcych. W skrajnych sytuacjach, jak pokazały minione lata, firmy mogą stanąć w obliczu bankructwa.

Ryzyko walutowe nie zawsze da się wyeliminować, można nim jednak skutecznie zarządzać. Naszym klientom proponujemy profesjonalną usługę stworzenia i wdrożenia indywidualnej polityki zabezpieczeń. Celem polityki jest zminimalizowanie wpływu niekorzystnych zmian kursów walut, zmniejszenie odporności finansów firmy na szoki rynkowe i tym samym zapewnienie długoterminowej stabilizacji.

W obszarze zabezpieczeń naszym klientom zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przez:


  • Analiza i ocenę ekspozycji walutowej
  • Opracowanie i wdrożenie profesjonalnej polityki zabezpieczeń
  • Ocenę strategii i instrumentów oferowanych przez banki
  • Rachunkowość zabezpieczeń
  • Szkolenie kadr Klienta w zakresie transakcji zabezpieczających

Analiza i ocenę ekspozycji walutowej

Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z zabezpieczeniami analizujemy dokładnie ekspozycję walutową naszego klienta. Kluczowym celem tego etapu jest ocena stopnia gotowości organizacyjnej firmy do uruchomienia polityki zabezpieczeń.

Opracowanie profesjonalnej polityki zabezpieczeń

Tworzymy zestaw rozwiązań dostosowanych indywidualnie do sytuacji naszego klienta. Nasz polityka zabezpieczeń reguluje całość działań podejmowanych przez klienta w obszarze transakcji zabezpieczających. Polityka określa m.in. zasady zawierania transakcji hedging-owych, reguluje kompetencje poszczególnych działów/osób biorących udział w procesie zarządzania ryzykiem, wskazuje sposoby nadzorowania, raportowania i autoryzacji transakcji. Celem pośrednim polityki zabezpieczeń jest również usprawnienie procesów przepływu informacji i wkomponowanie polityki w obecna kulturę finansową firmy przez stworzenie i opisanie odpowiednich procedur.

Ocena strategii i instrumentów oferowanych przez banki

Dzięki ogromnemu doświadczeniu, wiedzy i dostępowi do profesjonalnych narzędzi analitycznych jesteśmy w stanie ocenić oferowane przez banki instrumenty finansowe. Analizujemy i oceniamy nawet najbardziej złożone produkty bankowe pod kątem ich praktycznej przydatności dla klienta.

Szkolenia kadr w zakresie transakcji zabezpieczających

Dbamy o poziom wiedzy naszych klientów organizując im profesjonalne szkolenia z zakresu rynku walutowego oraz transakcji zabezpieczających o różnym poziomie zaawansowania.

Wdrożenie stabilnej polityki zabezpieczeń pozwala zminimalizować ryzyka związane ze zmiennością rynku!


Cookie InfoTa strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z serwisu forex.pl wyrażasz zgodę na zapisanie ciasteczek na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywanie ich przez forex.pl. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej aby zarządzać plikami cookie. Więcej informacji.

Inwestycje na rynku forex z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. Forex.pl promuje usługi finansowe licencjonowanych podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży produktów finansowych. Nie zbieramy Państwa danych personalnych. Przedstawiamy ofertę wyłącznie dla nieokreślonego adresata.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. 

© 2019 FOREX.PL