Rachunkowość zabezpieczeń

Nasza spółka księgowa - Credos, oferuje usługi księgowe i rachunkowe ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z wymianą walutową i polityką zabezpieczeń. Poprawne i szersze ujęcie kwestii kursów walutowych pozwala lepiej oszacować koszty transakcyjne. Właściwa wycena wartości instrumentów finansowych w księgach handlowych ogranicza ryzyko ich wpływu na wynik finansowy. Systematyczne ujęcie w księgach handlowych oraz w sprawozdaniach finansowych zmiany wartości instrumentów zabezpieczających oraz zabezpieczanej pozycji daje pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.  

Rachunkowość zabezpieczeń oparta jest o:

  • ustawą o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministerstwa Finansów
  • międzynarodowy standard rachunkowości numer 39 (MSR 39)
  • międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej numer 7 (MSSF 7)
  • amerykański standard rachunkowości finansowej numer 133 (FAS 133) 

Zasady rachunkowości zabezpieczeń:

  • zabezpieczenie wartości godziwej - służy ograniczeniu zmian wartości aktywów/pasywów przedsiębiorstwa;
  • zabezpieczenie przepływów pieniężnych - koncentruje się na ograniczeniu ryzyka zmiany wartości przyszłych przepływów pieniężnych;
  • zabezpieczenie wartości aktywów w jednostkach zagranicznych - ma na celu ograniczenie ryzyka kursowego;  

Credos Accounting Services Sp. z o.o.  zapewnia pełen zakres usług rachunkowo-księgowych, obsługę kadr i płac. Przejdź na stronę credos.com.


Cookie InfoTa strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z serwisu forex.pl wyrażasz zgodę na zapisanie ciasteczek na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywanie ich przez forex.pl. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej aby zarządzać plikami cookie. Więcej informacji.

Inwestycje na rynku forex z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. Forex.pl promuje usługi finansowe licencjonowanych podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży produktów finansowych. Nie zbieramy Państwa danych personalnych. Przedstawiamy ofertę wyłącznie dla nieokreślonego adresata.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. 

© 2019 FOREX.PL