Stopa bezrobocia sytuacja rynku pracy

Siła konkretnych walut jest uzależniona w znacznym stopniu od ogólnego stanu gospodarki państwa, dlatego przy analizie fundamentalnej walutowej istotne znaczenie mają czynniki markoekonomiczne. O ile niektóre dane z tego zakresu mają niewielki wpływ na decyzje i kroki podejmowane przez spekulantów i inwestorów, o tyle istnieją wskaźniki fundamentalne o dużym znaczeniu, pozwalające na określenie między innymi kondycji danego kraju. Do takich należy niewątpliwie zaliczyć sytuację na rynku pracy, a w szczególności stopa bezrobocia.

Czym jest stopa bezrobocia?

Przed próbą zdefiniowania tego wskaźnika makroekonomicznego należy wyjaśnić pojęcie samego bezrobocia. Jest to stan, w którym część osób zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie posiada zatrudnienia. Warto mieć przy tym na uwadze, iż poziom zatrudnienia w danym państwie stanowi w pewnej mierze odbicie stanu gospodarki kraju. Stopa bezrobocia jest to natomiast stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo, czyli zarówno pracujących, jak i poszukujących prac a także bezrobotnych i osób niepełnosprawnych, które mogą znaleźć zatrudnienie w określonych zawodach.

Stopa bezrobocia określa stosunek ludzi pracujących do tych, którzy jej nie posiadają. Zmiana zatrudnienia jest kluczowym wskaźnikiem długoterminowego wzrostu gospodarczego. Jeżeli ludzie pracują to znaczy, że przeznaczają pieniądze na bieżącą konsumpcję i gospodarka się napędza, tworząc niezbędne ku temu miejsca pracy. W przypadku wysokiego bezrobocia obywatele mniej pieniędzy przeznaczają na wydatki, co powoduje mniejsze zapotrzebowanie na pracowników i sprawia, że gospodarka się kurczy.

Rosnąca stopa bezrobocia jest sygnałem pogarszającej się sytuacji gospodarki krajowej. Taki wskaźnik może odstraszyć inwestorów od tego kraju, a co za tym idzie od prowadzenia w nim jakichkolwiek transakcji, wymagających wymiany walut. W ten sposób może dojść do odwrócenia się inwestorów od danej waluty, a co za tym idzie dojdzie do jej osłabienia względem innych. Spadek stopy bezrobocia przyczynia się z reguły do umocnienia waluty krajowej.


Cookie InfoTa strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z serwisu forex.pl wyrażasz zgodę na zapisanie ciasteczek na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywanie ich przez forex.pl. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej aby zarządzać plikami cookie. Więcej informacji.

Inwestycje na rynku forex z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. Forex.pl promuje usługi finansowe licencjonowanych podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży produktów finansowych. Nie zbieramy Państwa danych personalnych. Przedstawiamy ofertę wyłącznie dla nieokreślonego adresata.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. 

© 2019 FOREX.PL