Menu

Relative Vigor Index

Wskaźnik Relative Vigor Index (RVI) jest wskaźnikiem analizy technicznej, który mierzy siłę trendu porównując cenę zamknięcia z jego zakresem handlowym oraz wygładzając wyniki. Opiera się na tendencji do zamykania się świec wyżej niż otwierają się w trendzie wzrostowym oraz zamykania się niżej niż otwierają się w trendzie spadkowym.

Przykład zastosowania wskaźnika Relative Vigor Index.

Relative Vigor Index jest interpretowany w taki sam sposób, jak wiele innych oscylatorów, takich jak MACD lub wskaźnik siły względnej (RSI). Podczas gdy oscylatory mają tendencję do fluktuacji między ustalonymi poziomami, mogą pozostać na ekstremalnych poziomach przez dłuższy okres czasu, więc interpretacja musi być podejmowana w szerokim kontekście, aby można było podjąć działania.

Inwestorzy mogą badać potencjalne zmiany trendu za pomocą wskaźnika RVI szukając rozbieżności z bieżącą ceną, a następnie identyfikując konkretne punkty wejścia i wyjścia z tradycyjnymi liniami trendów i wzorcami wykresów.

Dwa najbardziej popularne sygnały transakcyjne według podstawowych interpretacji to:

  • Dywergencje RVI – rozbieżność między wskaźnikiem RVI a ceną sugeruje, że nastąpi krótkoterminowa zmiana trendu w kierunku trendu RVI. Tak więc, jeśli cena aktywa rośnie, a wskaźnik RVI spada to przewiduje się, że cena zawróci w najbliższym czasie.
  • Przecięcia RVI – podobnie jak wiele oscylatorów, RVI ma linię sygnału, która często jest obliczana na podstawie wejść cenowych. Skrzyżowanie powyżej linii sygnału jest wskaźnikiem wzrostów, podczas gdy skrzyżowanie poniżej linii sygnału jest wskaźnikiem spadków. Te przecięcia mają być wiodącymi wskaźnikami przyszłego kierunku ceny.

Relative Vigor Index działa najlepiej na rynkach trendów, generując fałszywe sygnały na rynkach w konsolidacji.