Rady dla inwestorów wydane przez KNF

Zainteresowanie klientów detalicznych inwestowaniem na rynkach Forex przy coraz bogatszej ofercie banków i domów maklerskich została zauważona także przez KNF. Komisja Nadzoru Finansowego chcąc, aby klient detaliczny był możliwie najlepiej poinformowany o ryzykach i instrumentach na rynku Forex, cyklicznie zbiera opinie z rynków finansowych i następnie dokonuje ich analiz.
Niejednorodność

KNF publikując raporty, szczególną wagę przywiązuje do niejednorodności instrumentów. Pozorne podobieństwo sprawia, że często klient detaliczny dostaje niespójne informacje, co ma zwiększyć ryzyko inwestycyjne. Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę na różnice kursowe (CFD), które mogą różnić się między sobą takimi parametrami, jak: standardowa wysokość spread, wartość nominalna, poziom depozytów zabezpieczających, opłata nakładana na klienta indywidualnego, maksymalna wielkość zlecenia czy minimalna wartość zmiany notowań instrumentu.

Zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi ofertami nie powinno dziwić i jest czymś normalnym nie tylko na rynkach finansowych. Jednak KNF jest poniekąd zobligowany do opracowywania i publikowania raportów, co wynika z założeń ustawodawcy. Porady Komisji Nadzoru Finansowego mają też za zadanie edukować klientów banków i domów maklerskich w taki sposób, by podejmowali oni działania, wiedząc o dalszych konsekwencjach. Forex to szansa na duże pieniądze, ale też ryzyko związane nie tylko ze zmiennością kursów.
Dźwignia finansowa

Komisja Nadzoru Finansowego przygotowując raporty, zwraca też uwagę na kontrakty CFD, opierające się na efekcie dźwigni finansowej. Analitycy pracujący dla KNF zauważyli między innymi, że wysokość potencjalnych strat jest wielokrotnie wyższa w porównaniu do instrumentów bazowych. W niesprzyjających okolicznościach klient indywidualny mógłby ponieść stratę, która przewyższa początkową wartość depozytu. Ponadto zwrócono uwagę, że dostawcy CFD przygotowując umowy, mogą uniemożliwić klientom odrabiania poniesionych strat – wtedy koszt nietrafionej inwestycji w całości ponosi klient indywidualny. Mając powyższe na uwadze, Komisja Nadzoru Finansowego zaleca, aby prywatni inwestorzy szczególną uwagę przywiązywali do poziomu dźwigni finansowej (ewentualne straty przy dźwigni 1:100, kiedy klient zobligowany jest do wpłaty 1% całkowitej wartości kontraktu, mogą wynieść nawet stokrotność początkowego depozytu). Co warte zauważenia, również zyski kalkulowane są podobnie, na co KNF zwraca mniejszą uwagę, z pewnością mając na uwadze, że wydawane pozytywne rekomendacje mogłyby zbytnio wpłynąć na jeszcze większe ryzyko ponoszone przez graczy.
Nauka

Rozliczane w czasie rzeczywistym kontrakty CFD umożliwiają wypłatę pieniędzy z rachunku od razu po zamknięciu zlecenia. Klient indywidualny może więc niemal w tym samym czasie złożyć następną dyspozycję. KNF zaleca, szczególnie początkującym inwestorom, aby ograniczyć liczbę pozycji do małych wartości. Aby poznać specyfikę CFD, Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje zawieranie transakcji o wartości jednej czy kilku akcji. Podczas tworzenia takich zleceń, klient indywidualny może nauczyć się mechanizmów, przekonując się, jak zachowuje się w sytuacjach zwiększonego ryzyka, plajty czy powodzenia.