Menu

Kategoria: Uncategorized

Formacje cenowe – czym są, jak je rozpoznać?

Formacje cenowe są bardzo istotną częścią analizy technicznej. Uwaga inwestorów skupia się nie tylko na klasycznych układach, np. na trójkątach czy formacjach RGR, ale też na wszelkiego typu klinach. Jeżeli poruszana jest kwestia formacji, często do głowy przychodzą również układy świecowe. W tym artykule dowiesz się, co kryje się za formacjami cenowymi i jak się je powszechnie wykorzystuje.

Krótka pozycja (Short) – co to takiego?

Krótka pozycja to specyficzny styl handlu, w trakcie którego inwestor osiąga zysk w przypadku spadku ceny danego aktywa. Zawarcie krótkiej pozycji wiąże się ze sprzedażą pożyczonego waloru finansowego i odkupieniem go w późniejszym terminie, najlepiej po niższej cenie. Następnie inwestor zwraca dany instrument finansowy pożyczkodawcy w ściśle określonym terminie. Korzystna różnica pomiędzy sprzedażą a kupnem stanowi zysk inwestora, a w przypadku wzrostu ceny waloru wiąże się z jego stratą.

Zmienność rynkowa (Volatility) na rynku forex

Na rynkach finansowych ceny aktywów ulegają wahaniom, ponieważ zależność po między podażą a popytem stale się zmienia. Im gwałtowniejsze odchylenia w górę i w dół, tym większa zmienność. Wahania te z jednej strony dają szansę na znaczne zyski, z drugiej zwiększają prawdopodobieństwo dużych strat. Z tego powodu analiza zmienności rynkowej jest użytecznym narzędziem wykorzystywanym do oceny ryzyka inwestycyjnego. W odniesieniu do rynku Forex zmienność jest ważnym miernikiem, który wskazuje w jakim stopniu ceny rynkowe wahają się w relacji do określonej średniej lub jak bardzo mogą się zmieniać niezależnie od trendu.

Wolumen obrotu – czym jest?

W handlu wolumen obrotu określa poziom aktywności uczestników rynku poprzez sumę liczby jednostek, będących przedmiotem obrotu w danym okresie. Dla inwestora jest ważnym źródłem informacji odzwierciedlającym ilość transakcji zawartych w formie sprzedaży lub kupna w określonym przedziale czasowym. Handlowcy postrzegają wolumen obrotu jako istotny wskaźnik techniczny wykorzystywany do oceny płynności konkretnego składnika aktywów. Obserwując wskaźnik wolumenu obrotu, łącznie z ruchem cen, można precyzyjniej określić zmiany zachodzące w ramach popytu i podaży. W tym kontekście wysokość wolumenu może potwierdzić ruch cen lub stanowić ostrzeżenie przed potencjalną zmianą dotychczasowej tendencji.

Take profit – na czym polega i jak ustawić zlecenie?

Istotnym założeniem każdej strategii inwestowania jest minimalizowanie ryzyka i maksymalizacja zysków. Oprócz dobrej znajomości rynków, dokładnej analizy trendów i dostępnych aktywów, na platformach transakcyjnych dostępne są różne narzędzia, które mogą pomóc w wypracowaniu własnej strategii inwestycyjnej. Jednym z nich jest zlecenie take profit, które zapewnia lepsze kontrolowanie transakcji.

Spread – co to takiego?

W świecie finansów spread odnosi się do różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży danego aktywa. Termin ściśle wiąże się z inwestowaniem na giełdzie, na rynku kryptowalut, czy też rynku Forex. Odgrywa znaczącą rolę w handlu kontraktami CFD. W życiu codziennym najczęściej spotykamy się ze spreadem w kontekście wymiany walut lub przy zaciąganiu kredytu w obcej walucie. Obliczanie kosztów spreadu podczas procesu handlowego jest niezbędne do opracowania odpowiedniej strategii inwestycyjnej oraz do technicznej analizy bieżącej sytuacji, ponieważ ten element może mieć znaczący wpływ na ostateczny wynik finansowy.

Rolowanie (roll over) – czym jest?

Inwestowanie na rynkach finansowych nie jest proste i wymaga dużego zaangażowania oraz odpowiedzialności. To, czy inwestor osiągnie zysk, w znacznej mierze zależy od determinacji w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy, w tym znajomości pojęć wykorzystywanych przy inwestowaniu, chociażby takich jak rolowanie.

Lot – czym jest? Na czym polega?

Lot to znormalizowana liczba jednostek aktywów będących przedmiotem obrotu. Utożsamiany jest z transakcją pakietową, która składa się z określonej puli instrumentu. Warto zapoznać się z tym terminem przed rozpoczęciem tradingu, gdyż jest on jest szczególnie przydatny przy opracowywaniu własnych strategii handlowych.

Konsolidacja – co to takiego?

Termin „konsolidacja” używany jest w stosunku do wielu kwestii gospodarczych i finansowych. W odniesieniu do giełdy oznacza normalizację cen po ich gwałtownym wzroście. Konsolidację można postrzegać jako reakcję rynku w odpowiedzi na spekulacyjną nadwyżkę popytu. W tym kontekście procesy konsolidacyjne przyczyniają się do efektywnego kształtowania cen na giełdzie. I choć znaczna część inwestorów nie lubi tego okresu, większość analityków i ekspertów postrzega konsolidację jako bardzo zdrowy i potrzebny proces, niekoniecznie oznaczający początek trendu spadkowego.