Menu

Kategoria: Uncategorized

Początek i przyszłość Bitcoina

Jedną z najbardziej dostępnych i najpopularniejszych współcześnie kryptowalut jest bitcoin. Stanowi formę wirtualnego pieniądza i nie podlega nadzorowi scentralizowanych organów regulujących, wykorzystując kryptografię do kontrolowania i zarządzania. Historia bitcoina sięga roku 2008, gdy Satoshi Nakamoto (do tej pory nie została ujawniona prawdziwa tożsamość) opublikował Manifest, w którym opisane zostały zasady funkcjonowania sieci bitcoin.

Broker Market Maker, STP czy ECN?

Broker Market Maker, STP czy ECN? Pod pojęciem brokera rozumie się podmiot świadczący usługi na obcy rachunek, przy czym w zależności od modelu rynku – na którym działają brokerzy Forex – można wyróżnić różne ich typy. O różnicach między poszczególnymi typami decydują odmienne technologie i metodologie egzekucji zleceń i zabezpieczeń transakcji. Dlatego należy przyjrzeć się […]

Czym jest MiFID?

Czym jest MiFID? Skrót MiFID pochodzi od angielskojęzycznej nazwy unijnej dyrektywy – Markets in Financial Instruments Directive – wydanej przez The European Securities and Markets Authority (ESMA), a dotyczącej rynku instrumentów finansowych. Pierwsza jej wersja powstała w 2004 roku i została wdrożona w 2007 roku, stając się podstawą planu usług finansowych Komisji Europejskiej. W styczniu […]

Brokerzy forexowi a polski nadzór KNF

Brokerzy forexowi a polski nadzór KNF KNF Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – zgodnie z przyznanymi jej kompetencjami, na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym i w oparciu o ustawy regulujące działalność poszczególnych sektorów rynku finansowego (także firm forexowych – krajowych i zagranicznych, działających na terytorium Polski) – posiada […]