Menu

Kategoria: Uncategorized

Długa pozycja (long) – czym jest? Jakie są jej przyczyny?

Długa pozycja stanowi jeden z najbezpieczniejszych, najprostszych i w dłuższej perspektywie najbardziej niezawodnych sposobów inwestowania pieniędzy. W sferze finansowej odnosi się do kupowania i trzymania aktywów przez jakiś czas, zakładając, że ich wartość wzrośnie i ostatecznie inwestycja okaże się zyskowna.

Dźwignia finansowa (leverage) – jak właściwie działa?

Zrozumienie pojęcia dźwigni finansowej jest przydatne zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynają inwestowanie na rynku Forex, jak również dla bardziej doświadczonych inwestorów. Mechanizm dźwigni umożliwia zakładanie większych pozycji, używając do tego mniejszych depozytów początkowych. Dźwignia, choć korzystna dla wielu użytkowników, jest mieczem obosiecznym, ponieważ przynosi zarówno szanse na zysk, jak i ryzyko straty.

Deprecjacja – czym jest? Jakie są jej przyczyny?

Deprecjacja to termin używany do określenia spadku wartości waluty krajowej w stosunku do jednej lub kilku innych walut. Sytuacja ta może wynikać z niestabilności politycznej, braku zaufania ze strony inwestorów, zbyt dużego deficytu lub nadwyżki pieniądza wprowadzonego do obrotu na rynku. Jej konsekwencje mogą być dwukierunkowe, od krótkotrwałych korzyści w postaci stymulacji eksportu do wzrostu kosztów importu i niekorzystnych zmian gospodarczych.

Czym jest CFD (Contract for Difference)?

Kontrakty CFD ( Contracts for Difference) zostały wymyślone przez brytyjskich bankierów w latach 90. ubiegłego stulecia, aby uniknąć brytyjskiej opłaty skarbowej od całości transakcji giełdowych. W ciągu ostatniej dekady zyskały mocno na znaczeniu, jako narzędzie ograniczania ryzyka w inwestycjach, w szczególności w odniesieniu do doświadczonych inwestorów.