Cypr – centrum finansowe Europy

Liberalna polityka podatkowa to jeden z wyróżników rajów finansowych. Jednym z nich jest Cypr, państwo należące od 2004 roku do struktur Unii Europejskiej prezentuje się nie tylko jako raj fiskalny. Republika Cypru, między innymi wskutek unijnych wymogów, kusi inwestorów zwiększonym poziomem kontroli nad rynkami finansowymi i bezpieczeństwa w porównaniu do innych miejsc na świecie, gdzie inwestorzy mogą liczyć na niskie progi podatkowe.
Atuty Cypru

Mimo iż wysokość obciążeń fiskalnych na Cyprze należy do najniższych na świecie, państwo to nie jest obecnie traktowane jak raj podatkowy sensu stricte. Bliższym prawdy określeniem jest stwierdzenie, że cypryjskie władze prowadzą liberalną politykę finansową. Dzięki temu duża część ryzyka inwestorskiego zostaje wyeliminowana lub chociaż zmniejszona. Atutem polityki finansowej prowadzonej przez Cypr jest przejrzystość oraz respektowanie zawieranych przez przedsiębiorców mających siedziby bądź oddziały na Wyspie Afrodyty umów, co pozwala uniknąć podejrzeń o unikanie obciążeń fiskalnych na terenie siedziby spółki-matki.

Członkostwo Cypru w brytyjskiej Wspólnocie Narodów to kolejny powód przemawiający za tym, by inwestować właśnie w tym kraju, mimo że formalnie nie łączy się to z prowadzoną przez Wielką Brytanię politykę gospodarczą. Przynależność do Wspólnoty Narodów oznacza, że Republika Cypru stosuje standardy obowiązujące w krajach anglosaskich, w tym wiele nieformalnych. Bliskość i przewidywalność kulturowa to duży plus, pozwalający utrzymywać kontakty biznesowe na czytelnych zasadach.
Pokłosie kryzysu

W 2013 roku światowe rynki finansowe obiegła wiadomość o kryzysie finansowym na Cyprze. Okazało się, że podobnie jak w przypadku banku Lehman Brothers w 2008 roku, bańka spekulacyjna spowodowała bankructwo wielu firm i instytucji finansowych. Okazało się, że budowanie silnej gospodarki przede wszystkim na polityce fiskalnej jest zbyt ryzykowne. W 2014 roku w celu ochrony przed dalszym rozprzestrzenianiem się kryzysowego domina, władze cypryjskie rozważały dwie opcje. Gros wsparcia miał pochodzić od inwestorów rosyjskich – jednak w celu ochrony przed zbytnią zażyłością z Moskwą szukano alternatywnych rozwiązań. Cypryjski kryzys udało się zażegnać przede wszystkim dzięki pieniądzom przedsiębiorstw pochodzących z Unii Europejskiej. Wybór ten oznacza, że dziś Cyprowi jeszcze bliżej do Europy niż przed 2013 rokiem.

Szybkie i skuteczne działania mające na celu przywrócić wiarygodność Wyspy Afrodyty, działającej jak hub finansowy, wymagały stosownych zmian w prawodawstwie. I mimo że wciąż bliżej Nikozji do statusu raju podatkowego, to gospodarka kraju zaczęła czerpać profity nie tylko z liczby zarejestrowanych spółek zza granicy.

Przejrzystość pozytywnie wpłynęła też na rynek forex. Firmy zobowiązywane są między innymi do publikowania raportów finansowych, co pozwala inwestorom oszacować ich kondycję. I tak w raporcie obejmującym rok 2017 (za rok 2018 będzie znany dopiero pod koniec roku 2019) wartość aktywów posiadanych przez CFD sięgała 7,7 mld euro.

Obecnie Republika Cypru stawia nie tylko na rynek kapitałowy czy turystykę. Stabilność finansową mają zapewnić też złoża gazu ziemnego i ropy naftowej, znajdujące się wokół wyspy. Oznacza to kolejne powiązania z międzynarodowym kapitałem, a tym samym przyjazne z punktu widzenia klientów indywidualnych regulacje prawne. Pośrednio więc zyskają gracze forex.