Czym są rynki kapitałowe?

Rynek kapitałowy pozwala na dokonywanie obrotów różnymi instrumentami finansowymi, ma on złożoną strukturę, składa się z wielu elementów, dzieli się na rynek pierwotny i wtórny. Na giełdzie są inwestorzy, których celem jest wpuszczanie na rynek akcji i obligacji, pozyskanie funduszy na rozwój firm i ich funkcjonowanie. Poszczególne platformy przeznaczone do inwestowania i oszczędzania mogą podlegać nadzorowi lub być nieregulowane, w zależności od rodzaju.

Instrumentami rynku kapitałowego są akcje, obligacje i kontrakty, czyli papiery wartościowe. Zysk z inwestycji może być stały, co dotyczy bonów, obligacji. Z kolei o zmiennym zysku mowa jest w przypadku instrumentów finansowych w postaci akcji, opcji i kontraktów terminowych. Zadaniem rynku kapitałowego stało się zachęcanie do inwestowania, zmieniania jednego instrumentu finansowego na inny w celu zachowania płynności. Służy on także do wycenienia kapitału, ma dostarczać rzetelnych informacji, wykorzystuje się go do restrukturyzacji gospodarki.

W przypadku rynku kapitałowego można mówić o szybkim założeniu rachunku inwestycyjnego, wszystko załatwia się zdalnie, czyli w zaciszu domowym. Jest to wobec tego duże ułatwienie, wygoda, oszczędność czasu. Do wyboru są rozmaite platformy tradingowe, z przejrzystym i prostym w obsłudze interfejsem. Można liczyć na stosunkowo niskie koszty, co dotyczy korzystania z nich i pobieranych prowizji. Rynek kapitałowy pozwala na dywersyfikację portfela, zabezpieczenie środków finansowych przed inflacją. Oczywiście nigdy nie można mieć pewności odnośnie zysków, bo wpływa na to zbyt wiele czynników.

Kto jest uczestnikiem rynku pierwotnego i wtórnego?

Na instrumenty na rynkach kapitałowych wpływ mają różni gracze, a mianowicie uczestnicy rynku pierwotnego i wtórego. Do pierwszych zaliczają się emitenci, inwestorzy indywidualni, instytucje finansowe, banki inwestycyjne, publiczne biura rachunkowe, regulatorzy. Z kolei uczestnikami rynku wtórnego są kupujący i sprzedający, banki inwestycyjne i regulatorzy. Oczywiście wszystkie instrumenty na rynku wtórnym pochodzą z rynku pierwotnego, dlatego wiele je łączy. Ceny nowych akcji są ściśle uzależnione od cen tych, które są już na rynku wtórnym. Ma to ogromne znaczenie dla firm, które chcą wyemitować ich większe ilości. Jeśli rynek wtórny jest płynny, to nie ma problemu z tym, aby zbyć papiery wartościowe, które zostały zakupione na rynku pierwotnym.

Emitenci papierów wartościowych są firmami lub rządami, czyli podmiotami wprowadzającymi do obiegu swoje akcje lub obligacje. Inwestorzy indywidualni lub detaliczni także mogą zaopatrywać się w kolejne akcje i obligacje, ale potrzebują do tego pośrednika w postaci brokera. W przypadku instytucji finansowych mowa jest o funduszach inwestycyjnych i innych dużych graczach, którzy stanowią źródło kapitału wymienianego za papiery wartościowe. Z kolei banki inwestycyjne są najczęściej pośrednikami między emitentami i instytucjami finansowymi, zajmują się dobieraniem ich do siebie, bazując między innymi na ryzyku i zyskach, rodzaju inwestycji.

Publiczne biura rachunkowe służą głównie do tego, aby doradzać i rozliczać emitentów. Natomiast regulatorzy sprawują nadzór nad rynkami, zapewniają ochronę inwestorom i czuwają nad tym, aby przestrzegano przepisów i regulacji. Ma to ogromne znaczenie, gdyż wpływa na prawidłowe funkcjonowanie rynków kapitałowych. Zadaniem regulatorów jest między innymi to, aby papiery wartościowe były właściwie dopasowane do poszczególnych inwestorów, a emitenci załatwiali wszystkie wymagane formalności związane z udzielaniem informacji dotyczących prowadzonej działalności. Na rynkach kapitałowych kupujący i sprzedający mogą wymieniać się papierami wartościowymi pod warunkiem, że następuje to przy wykorzystaniu brokera.

Rynek kapitałowy a pieniędzy – czym się one różnią?

Rynek kapitałowy i pieniężny nie są tym samym, dlatego warto poznać różnice między nimi. Mowa jest oczywiście o podobnych możliwościach dla użytkownika, bo w obu przypadkach pozyskuje się kapitał i zarabia na jego pożyczaniu. Różnicę widać jednak już w płynności, bo na rynku kapitałowym jest ona mniejsza. Trzeba również liczyć się z tym, że inwestycje mają dłuższy okres trwania. Rynek kapitałowy zapewnia zdecydowanie więcej możliwości pod kątem inwestycji, ale niestety jest to rozwiązanie obarczone większym ryzykiem. Zaletą będzie jednak duża otwartość, do wyboru są rozmaite aktywa, można liczyć na spore zyski, nie trzeba martwić się sporymi wymogami dotyczącymi wpłaty minimalnej.

Zobacz również