Czym jest swing tradingu, co warto o nim wiedzieć?

Swing trading dotyczy długotrwałego utrzymywania pozycji, czyli przez co najmniej dobę, maksymalnie do kilku tygodni. Najczęściej strategie swing tradinowe opierają się na analizie technicznej, to samo dotyczy kwestii makroekonomicznych. Swing trading jest handlem wahadłowym, polega na koncentrowaniu się na krótkoterminowych wahaniach cen różnych aktywów typu indeks giełdowy, towary, waluty. Za pomocą tego podejścia handlowego łatwiej osiągnąć zysk dzięki zawieraniu długich i krótkich transakcji, co dotyczy spekulowania spadku ceny i jej wzrostu.

Inwestorzy mają na celu znalezienie jak największych ruchów cen, z tendencją do zachowania otwartych pozycji od kilku dni do tygodni. W swing tradingu kluczowe staje się to, aby jak najlepiej wykorzystać aktualne trendy i wahania na rynku. Przekłada się to na wzrost zysków. W swing tradingu stosuje się przede wszystkim trend przedstawiony na wykresie dziennym lub czterogodzinnym. Do identyfikacji wejścia służy wykres godzinowy, aby móc dokładnie określić idealny poziom do ustanowienia stop lossa i take profitu.

Zalety swing tradingu

Zalet swing tradingu jest oczywiście wiele, zalicza się do nich sporą oszczędność czasu. Jeśli ktoś chce mieć szybciej i więcej zysków, to warto zdecydować się na tego typu formę handlu. Znika konieczność śledzenia minutowych wykresów i ciągłego obserwowania ekranu, aby jak najszybciej zareagować na zmiany na rynku. Na korzyść swing tradingu przemawia pracowanie z wyższymi ramami czasowymi, co przekłada się oczywiście na większą swobodę, ułatwia zarządzanie czasem. Na takie rozwiązanie mogą zdecydować się nawet osoby, które mają więcej obowiązków, czyli inną pracę, studia. Kolejną kwestią staje się możliwość czekania na okazję, nie jest się ograniczonym średnim ruchem dziennym.

W przypadku swing tradingu możliwe staje się otwieranie wielu transakcji jednocześnie, czyli na różnych rynkach. Kolejną korzyścią będzie mniejsze zaangażowanie, dlatego w tego typu formach handlu zmniejsza się ryzyko wystąpienia emocjonalnego transu pojawiającego się coraz częściej u traderów. O zjawisku tym mówi się w momencie nieprzestrzegania zasad mentalnych i zarządzania ryzykiem, co niestety nierzadko skutkuje nawet utratą całego kapitału. W przypadku swing tradingu występuje bardzo korzystna kompatybilność z analizą techniczną, nie trzeba opierać się wyłącznie na analizie fundamentalnej. W swing tradingu możliwe staje się handlowanie trendem wzrostowym, trendem spadkowym z krótką spekulacją i trendem bocznym.

Wyzwania i ryzyko związane z swing tradingiem

Swing trading ma wiele zalet, ale trzeba być także świadomym wad, których również nie brakuje w przypadku tego typu formy handlowania. Pojawia się ryzyko nocne i weekendowe. Ma to miejsce podczas utrzymywania pozycji przez noc, gdy dochodzi do sytuacji, w której płynność na rynku mocno spada, trzeba zastosować szerszy stop loss. Problemem staje się także mniejszy wolumen pozycji w porównaniu do transakcji dziennych, co ponownie wynika z wykorzystania szerszego stop lossa.

Kolejną kwestią staje się zakłócenie cyklu snu, co ma miejsce po nieprzewidzianym odwróceniu sytuacji na rynku i utracie pozycji utrzymywanej przez dłuższy czas. Trader często zaczyna w takim momencie ciągle sprawdzać ekran kosztem wypoczynku, co prowadzi do bezsenności, wyczerpania organizmu, jego osłabienia. W przypadku swing tradingu trzeba być cierpliwym, czasem konieczne jest czekanie przez dłuższy czas w celu trafienia na świetną okazję. Do minusów zalicza się przeoczenie długoterminowych trendów, co dotyczy krótkoterminowych ruchów na rynku. Wszystko to oczywiście zmniejsza prawdopodobieństwo uzyskania zysków, szczególnie dla osób niemających zbyt dużego doświadczenia.

Analiza techniczna i fundamentalna w swing tradingu

W przypadku swing tradingu niezwykle istotne jest zrozumienie zasad, które panują na danym rynku. Nie ma sensu wchodzić na niego bez dogłębnego zbadania specyfiki, bo handlowanie stanie się nieowocne, z wysokim ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Bardzo ważną kwestią staje się także umiejętność zarządzania kapitałem, właściwe alokowanie środków i dbanie o ich zabezpieczenie. W tradingu można wykorzystać analizę techniczną i fundamentalną, co pozwala na zidentyfikowanie długoterminowych trendów, dokonanie dokładnej oceny na podstawie śledzenia raportów makroekonomicznych i międzynarodowych wydarzeń. Z kolei analiza techniczna służy do tego, aby znaleźć najlepsze miejsce do wejścia lub wyjścia z rynku.

Zobacz również