Czym jest wsparcie i opór? Jaki jest ich cel lokalizowania w tradingu?

Bardzo często wsparcie i opór porównuje się do popytu i podaży.  Mówi się o nich, gdy cena znajdzie się na poziomie trudnym do przebicia, czyli w momencie natrafienia na jakąś przeszkodę. W tradingu wsparciem jest cena z tendencją spadkową, co wiąże się z przewagą kupna nad sprzedażą. Z kolei przy oporze występuje odwrotna sytuacja, czyli dochodzi do zahamowania wzrostu ceny, po czym do jej spadku. W przypadku oporu cena sprzedaży jest wyższa niż cena kupna. Na intensyfikowanie poziomów wsparcia i oporu mają wpływ oczywiście handlujący na nich traderzy. Różnice między tymi obszarami są tylko wirtualne. Pokonanie oporu sprawia, że staje się on wsparciem. Ma to miejsce również w odwrotnej kolejności, czyli gdy wsparcie po przerywaniu można już określić oporem ze względu na przewyższenie ostatniej ceny.

Zlokalizowanie wsparcia i oporu jest kluczową kwestią podczas studiowania tradów, pozwala zrozumieć kierunek podążania ceny. W ten sposób możliwe staje się określenie tego, gdzie umieści się stop loss, czyli ze wsparciem lub oporem, w zależności od sytuacji. Wsparcie i opór można wyznaczyć za pomocą dokładnego poziomu, ale zdecydowanie częściej stosuje się obszary odnoszące się do akcji cenowej na szczytach lub dołkach. Mogą znajdować się w trendzie wzrostowym, co wiąże się z coraz wyższymi szczytami i coraz niższymi dołkami, natomiast w przypadku poziomu oporu można mówić o odbiciu, czyli ustanowieniu szczytu.

Zmniejszenie wolumenu umożliwia zweryfikowanie konkretnego ruchu wzrostowego, czy pozwoli na rozwinięcie się na dłużej, czy mowa jest jedynie o spekulacyjnej podbitce. Wolumen to nic innego jak obrót, przedstawia aktywność inwerterów w danym przedziale czasowym, jako jednostka odnosi się do działań wykonywanych przez kupujących i sprzedających. Im większy wolumen, tym większe obroty, a jego analiza umożliwia zrozumienie źródła zmiany ceny i zlokalizowanie miejsca ze sporym kapitałem.

Dlaczego warto określić dokładnie poziomy wsparcia i oporu w tradingu, jak je zidentyfikować?

Każdego tradera bez wątpienia interesuje oczywiście to, w jaki sposób może on znaleźć wsparcie i opór. Na szczęście istnieje wiele metod, technicznych narzędzi pozwalających na zidentyfikowanie poszczególnych poziomów. Wykorzystuje się do tego poprzednie szczyty i dołki, formacje świecowe i średnie kroczące. Pomocne są również linie trendu, inni wykorzystują wstęgi Bollingera lub zniesienia Fibonacciego. Jest wiele powodów, dla których warto określić poziom wsparcia i oporu tradingu. Pozwala to na lepsze zrozumienie rynku, jest też wręcz niezbędne do przeprowadzenia analizy trendów.

Określenie poziomów wsparcia i oporu służy także do tego, aby móc wcześniej zauważyć odwrócenie trendu, określenie nastroju uczestników rynku. Bardzo często wykorzystuje się wiedzę o poziomie linii wsparcia i oporu do opracowania planu handlowego. Pełni ona także funkcję filtrów fałszywych sygnałów i potwierdzenia prawdziwych. Zdecydowanie łatwiej wykonać bezpośrednią analizę podczas pracowania z większą liczbą interwałów czasownikami.

Jak wykorzystuje się poziomy wsparcia i oporu na rynku Forex? Na co należy uważać?

Rynek walutowy jest ściśle związany z poziomami wsparcia i oporu. To właśnie w tym miejscu każdego dnia następuje przepływ bardzo dużego kapitału, liczonego w bilionach. Na rynku pracy znajdują się rozmaici inwestorzy, instytucje finansowe, banki zagraniczne. Warto od razu podkreślić, że w jego przypadku można mówić o zdecentralizowaniu, dostępności przez całą dobę, przez 5 dni w tygodniu, płynności i zmienności oraz szerokim wyborze instrumentów. Rynek Forex stał się wobec tego świetnym miejscem do łapania każdego dnia wielu okazji do tradingu. Za pomocą poziomu wsparcia i oporu łatwiej tworzyć strategie, które przynoszą realne zyski.

Ich wielkość zależy od wielu czynników, czyli między innymi od interwału, na jakim się handluje oraz wielkości pozycji przy zarządzaniu dużym kapitałem. Umiejętnie wykorzystywane poziomy wsparcia i oporu pozwalają na uzyskanie niemałych zarobków. Przy wykorzystywaniu wsparcia oporu można popełnić rozmaite błędy, zalicza się do nich wyznaczanie każdego poziomu zobaczonego na wykresie. Niewłaściwe jest także przekonanie o tym, że strefy wsparcia i oporu przechodzą za każdym razem przez szczyty lub dołki swingu. Błędem jest również szukanie poziomów daleko w przeszłości, czyli z kilkumiesięcznym przesunięciem wykresu, ponad półrocznym.

Zobacz również: