Fale Elliotta – najważniejsze informacje

Teoria fal Elliotta została stworzona przez amerykańskiego księgowego, a jej obecne założenia zostały przedstawione w 1938 roku.

Teoria fal Elliotta – jaka jest jej idea?

Ralph Nelson Elliott podczas swoich badań zauważył, że ceny rynkowe zmieniają się zgodnie z powtarzającymi się wzorami. Słynne fale, które zawarte są w nazwie, to powtarzające się w kółko wzory. W związku z tym wzrosty i spadki cen pojawiają się w pewnych powtarzających się sekwencjach.

Warto zaznaczyć, że typowa struktura fal w teorii Elliotta jest stworzona z ogólnie przyjętego schematu. Najpierw pojawia się pięć fal zgodnych z kierunkiem trendu. Po nich występują trzy fale tworzące ruch korekcyjny.

Zasady teorii fal Elliotta

Teoria fal Elliotta zakłada, że rynek tworzy tłum interakcji uczestników. Co więcej, naukowiec odkrył, że tłum zachowuję się przewidywalnie, tworząc te same wzory cenowe, bądź tzw. falę na przedstawianych wykresach cenowych. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że co by nie działoby się na rynku, zawsze obserwować możemy jeden z dziesięciu rodzajów fal Elliotta.

Cała konstrukcja opracowana przez Ralpha Nelsona Elliotta opiera się na trzech ogólnych stwierdzeniach. Po pierwsze, naukowiec wskazał, że każdy impuls jest zakończony reakcją w postaci korekty. Po drugie, pięć fal porusza się w kierunku głównego trendu, a następnie pojawiają się trzy fale korekty. Podczas dokonywania analizy zaobserwować można również, że ruch fal 5-3 kończy cały cykl.

Czym jest fala Elliotta?

Fala Elliotta jest podstawowym terminem podczas dokonywania analizy rynku z wykorzystaniem tej techniki. Ogólnie przyjęta definicja wskazuje, że fala to odcinek ruchu ceny od jednej zmiany kierunku do drugiej. Bardzo praktyczną wskazówką jest informacja , że w analizie fal Elliotta nazwa fali jest zaznaczona zawsze w pobliżu jej zakończenia. Jest to kluczowa wiedza dla wykonywania właściwej, poprawnej i efektywnej analizy rynku.

Fale akcyjne i reakcyjne

W teorii fal Elliotta możemy wyróżnić falę akcyjne i reakcyjne. Fale akcyjne rozwijają się w tym samym kierunku, a każda kolejna jest o jeden stopień wyższa. Fale reakcyjne to linie, które zawsze skierowane są przeciwko fali głównej. Określane są jako fale, które zmierzają w kierunku przeciwnym, niż kierunek fali o jeden stopień wyższej.

Fale motywacyjne (impulsywne) i korekcyjne

Oprócz tego fale występujące na rynku możemy podzielić również ze względu na ich charakter. W tym celu dokonuje się klasyfikacji na fale motywacyjne (impulsywne) i korekcyjne. Jeśli posiadamy wiedzę, jaka fala obecnie występuje na rynku, jak również jakie w ostatnim czasie występowały fale, wówczas możemy skutecznie przewidzieć, w którą stronę powinna ruszyć cena, co pozwala na podjęcie najwłaściwszych decyzji finansowych.

Fale motywacyjne to element teorii fal Elliotta, który zawsze składa się z pięciu części. Analizując konstrukcję fal korekcyjnych, zauważamy, że składają się one z trzech fal, bądź z kilku części, z których każda zawiera trzy fale.

Zastosowanie teorii fal Elliotta- gdzie teoria przekłada się na praktykę?

Teoria fal Elliotta wśród traderów na całym świecie, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem i sporą popularnością. Niektórzy wykorzystują ją częściowo do swoich strategii, inni w całość bazują na jej założeniach. Fale Elliotta doskonale sprawdzają się nie tylko na giełdzie, ale także w handlu, z wykorzystaniem wszystkich rodzajów aktywów finansowych. Kluczem do poprawnego zastosowania fal Elliotta jest umiejętność rozpoznania, jaki rodzaj fal obecnie się formuje, i w jakim stopniu jest on już uformowany. Posiadanie takich umiejętności sprawi, że będziemy mogli dokonywać słusznej prognozy, podejmując tym samym opłacalną decyzję handlową.

Można więc wskazać, że zastosowanie fal Elliotta w praktyce opiera się na wchodzeniu w długie pozycje podczas cofnięć, bądź w przypadku pojawienia się fal korekcyjnych w czasie trwania trendu wzrostowego. Krótką pozycję powinno się otwierać w sytuacji, gdy fale korekty znajdują się w trendzie spadkowym.

Zobacz również