Co to jest CFD?

Określenie CFD odnosi się do kontraktu na różnicę cenową. Kontrakt umożliwia dwóm stronom zawarcie umowy dotyczącej handlu instrumentami finansowymi w oparciu o różnicę cen między cenami wejścia a cenami zamknięcia. Walorem tego sposobu inwestowania jest osiąganie zysku zarówno na wzrostach (tzw. pozycja długa), jak i na spadkach ceny instrumentu bazowego (pozycja krótka). Jeśli cena zamknięcia transakcji jest wyższa niż cena otwarcia, sprzedający zapłaci kupującemu różnicę i będzie to zysk kupującego. I odwrotnie, jeśli bieżąca cena aktywów jest niższa niż wartość w momencie otwarcia kontraktu, wówczas z różnicy skorzysta sprzedający. Obie strony uzgadniają cenę CFD. Kontrakty różnicowe służącą zatem do zabezpieczenia zmiennej lub niepewnej ceny i stanowią ochronę zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

Cechy kontraktów 'Contract for Difference’

Zamiast inwestować bezpośrednio w aktywa bazowe, na przykład kupując akcje, niektórzy inwestorzy handlują w ramach kontraktów CFD. Dla inwestorów prywatnych Contracts for Difference, w porównaniu do innych segmentów rynku finansowego, są bardziej dostępne. Brokerzy CFD otwierają konta z minimalnym depozytem i zapewniają kompletne rozwiązania do handlu, w tym podaż cen, narzędzia do tworzenia wykresów i analizy oraz zautomatyzowane systemy transakcyjne. Największą atrakcją handlu CFD dla inwestorów prywatnych jest połączenie bardzo prostego ustrukturyzowanego produktu finansowego z efektem dźwigni, która umożliwia przeprowadzenie transakcji przy zabezpieczeniu jedynie ułamka pełnej wartości transakcji, czyli wniesienia niewielkiego depozytu zabezpieczającego dla utrzymania pozycji handlowej.

Dzięki CFD inwestorzy mogą uczestniczyć w rozwoju cen indeksów, towarów, walut, akcji, obligacji, giełdowych funduszy indeksowych i innych rynków bez konieczności czasochłonnego dostępu do giełdy terminowej. CFD daje im również znaczną elastyczność , przykładowo nie ma ograniczeń dotyczących zawierania transakcji kupna lub sprzedaży krótkiej, wejścia lub wyjścia oraz ograniczeń czasowych w okresie wymiany. Podobnie jak w przypadku transakcji terminowych, tzw. depozyt zabezpieczający (suma depozytu) musi być zdeponowany dla każdej indywidualnej pozycji handlowej. Ma on pokryć koszty zamknięcia do następnego dnia handlowego.

Elementy składowe CFD

W przeciwieństwie do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych, w których handlowcy muszą fizycznie posiadać papiery wartościowe, inwestorzy CFD nie posiadają żadnych aktywów materialnych. Zamiast tego handlują na marży z jednostkami, które są przypisane do ceny danego papieru wartościowego w zależności od jego wartości rynkowej. Inwestor CFD w rzeczywistości zyskuje prawo do spekulacji na zmianach cen papieru wartościowego bez konieczności faktycznego jego zakupu. W łatwy sposób handlujący CFD mogą uzyskać ekspozycję z dźwignią finansową na kurs akcji danej spółki.

Pięć zalet kontraktów CFD

 • Ponieważ kontrakty CFD są wyjątkowe i często mają korzystne marże, przyciągają wielu brokerów na całym świecie. Z tego powodu dostęp do kontraktów CFD nie stanowi trudności, znajdują się one w ofercie większości brokerów.
 • Aby zajmować się tego typu inwestycjami, wystarczy jedynie otwarcie rachunku inwestycyjnego na platformie domu maklerskiego oraz ulokowanie na nim niewielkiego depozytu. Poza tym obsługa contract for difference wymaga minimum formalności, a także niewielkiego wkładu finansowego.
 • Handel kontraktami CFD odbywa się na szybko zmieniających się globalnych rynkach finansowych. Dlatego inwestorzy otrzymują tak zwany bezpośredni dostęp do rynku (Direct Market Access), który daje im możliwość handlu na całym świecie.
 • Contracts for difference, w przeciwieństwie do innych rodzajów instrumentów oferujących tylko jedną możliwość, prezentują szeroką gamę aktywów.
  Dzięki CFD inwestorzy mogą czerpać korzyści ze wzrostu lub spadku cen aktywów.

Czy takie umowy obarczone są ryzykiem?

Chociaż kontrakty na różnicę cenową oferują inwestorom wiele korzyści, ważne jest, aby wziąć pod uwagę możliwe wady tego rozwiązania:

 • Wysokie straty w porównaniu do depozytu w przypadku niekorzystnych zmian na rynku. Marże CFD oprócz dużych zysków, sankcjonują również duże straty w porównaniu do depozytu. Inwestor indywidualny nie może stracić więcej niż kapitał na swoim koncie. Zawsze należy rozważać swoją transakcję jako całość, w tym jej pełną wartość. Rozważne szacowanie ryzykiem jest niezbędne w handlu CFD. Trzeba mieć świadomość, iż handlowanie za pomocą kontraktów CFD wiąże się z ryzykiem potencjalnych strat. Warto przeanalizować informacje od brokerów na stronach internetowych, jaki procent rachunków detalicznych ponosi stratę w ramach contracts for difference. Z doświadczenia wynika, że stopień ryzyka kontraktu CFD uzależnia się od wysokości dźwigni i doświadczenia tradera.
 • Brak przywilejów dla akcjonariuszy. Jeśli inwestor wybierze handel kontraktami CFD, nie uzyska żadnych przywilejów, ponieważ sam nie jest właścicielem aktywów.
 • Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Oznacza to w określonych przypadkach konieczność zdeponowania dodatkowych środków albo zamknięcia jednej lub więcej pozycji, aby zmniejszyć ogólną ekspozycję.
 • Ryzyko wykonania, które oznacza, że niektóre transakcje nie przeprowadzi się natychmiast. Pomiędzy momentem złożenia zlecenia, a momentem jego realizacji może wystąpić opóźnienie. W tym czasie sytuacja na rynku może się zmienić na niekorzyść inwestora, co oznacza, że zlecenie nie zostanie wykonane po spodziewanej cenie.
 • Czasami limit „stop loss” automatycznego zamknięcia pozycji po osiągnięciu limitu cenowego bywa nieskuteczny. Dzieje się tak np. w przypadku gwałtownych zmian cen lub zamknięcia rynku.