Kim jest broker?

Termin broker pochodzi z języka angielskiego. W dosłownym tłumaczeniu oznacza “pośrednik”.

Na rynku finansowym i kapitałowym określenie broker może dotyczyć zarówno osoby fizycznej, osoby prawnej, jak i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W praktyce do kluczowych zadań brokera należy pośredniczenie w imieniu, a także z upoważnienia innych osób, firmy lub organizacji, w obrocie instrumentami finansowym (np. papierami wartościowymi). Zarobek brokera stanowi prowizja od transakcji na rzecz zleceniodawcy. Obecne coraz częściej broker utożsamiany jest z instytucją, która zatrudnia licznych specjalistów tzw. brokerów instytucjonalnych, w ramach domów lub biur maklerskich, a także agencji doradztwa oraz pośrednictwa finansowego. Należy podkreślić, że wykonywanie profesji brokera jest prawnie regulowane, podlega rejestracji i nadzorowi ze strony instytucji państwowej – Komisji Nadzoru Finansowego.

Weryfikacja licencji brokera

Licencję brokera inwestycyjnego można zweryfikować w kilku prostych krokach. Każdy broker zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej informacji o swojej licencji. Jeśli brakuje takiej adnotacji, należy zapytać obsługę brokera o jego licencję, w szczególności u jakiego regulatora została przyznana. Następnie należy odwiedzić stronę internetową właściwego regulatora, w przypadku naszego kraju najlepiej skorzystać z wyszukiwarki podmiotów. Po wpisaniu nazwy firmy należy wkleić w pasek wyszukiwania skopiowane informacje o brokerze. W skócie: nazwę firmy, jej adres, numer licencji i rejestracji. Jeśli broker jest autoryzowany przez wybrany regulator powinny ukazać się pełne szczegóły dotyczące jego licencji. Dla pewności można wykonać jeszcze dodatkowy krok i sprawdzić czarną listę brokerów regulatora, zawierającą cofnięte licencje przez ten regulator lub zweryfikować dane kontaktując się z regulatorem przez stronę internetową.

Broker na różnych rynkach

Brokerzy giełdowi są niezbędni, ponieważ osoby prywatne, ale także większość firm nie posiadają bezpośredniego dostępu do giełdy. Aby kupować i sprzedawać na giełdzie, potrzebują licencjonowanego pośrednika, który będzie działał w ich imieniu. To jest właśnie zadanie brokera. Pośrednictwo to typowa oferta banków komercyjnych, ale także wielu dostawców usług finansowych, którzy przyjęli ten model biznesowy usług. Warto zwrócić uwagę, że nie wszyscy brokerzy zajmują się reprezentowaniem swoich klientów na giełdzie.

Na przykład broker finansowy zwykle wiąże się z rynkiem akcji. Jest handlowcem, który pomaga klientom porównywać i wybierać najlepsze aktywa. Operuje papierami wartościowymi i inwestycjami w imieniu swoich klientów, do których mogą należeć osoby fizyczne lub firmy. Natomiast broker ubezpieczeniowy pośredniczy przede wszystkim w zawieraniu umów ubezpieczeniowych o charakterze majątkowym lub personalnym. Broker reasekuracyjny zajmuje się pośrednictwem w zawieraniu umów reasekuracyjnych w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych. Broker informacji wyszukuje, dokonuje oceny, analizy informacji i pośredniczy w jej obiegu np. na giełdzie. Kilka lat temu pojawił się nowy zawód – broker innowacji. Zajmuje się komercjalizowaniem badań naukowych na uczelniach, m.in. sprzedażą wynalazków, powstających w danej placówce.

Broker a makler giełdowy

Zgodnie z przyjętą terminologią „broker” jest osobą, która zajmuje się pośrednictwem w transakcjach towarowych, pieniężnych, frachtowych lub ubezpieczeniowych. Co oznacza, że może działać na rynku finansowym, lecz również poza nim. Natomiast określenie „makler” dotyczy osoby pośredniczącej w transakcjach finansowych, zwłaszcza giełdowych. W odniesieniu do sektora inwestycyjnego oba wyrażenia często uznaje się za synonimy. Należy zwrócić uwagę, że makler giełdowy oprócz pośredniczenia nierzadko świadczy także usługi z zakresu doradztwa w wyborze instrumentów, przeprowadza analizy rynkowe oraz przygotowuje rekomendacje. Ponieważ większość dzisiejszego obrotu giełdowego odbywa się za pośrednictwem elektronicznych systemów transakcyjnych, miejsce maklera giełdowego zajmuje w wielu przypadkach broker.