Podstawowe informacje – czym jest Forex?

Forex to międzynarodowy rynek wymiany walut. Sekret jego popularności tkwi w tym, że jest to rynek OTC (pozagiełdowy), najbardziej płynny i największy, jaki mamy na całym świecie. Rynek tworzony jest przede wszystkim przez duże instytucje finansowe, takie jak m.in.: fundusze inwestycyjne, czy banki. W dzisiejszych czasach na rynku obserwować możemy przede wszystkim pojedyncze transakcje, które zawierane są pomiędzy podmiotami.

Jak postawić pierwsze kroki na rynku Forex?

By spróbować swoich sił na tej znanej platformie, której pierwotnym założeniem było usprawnienie wymiany walut, jak również zabezpieczenie rynku walutowego, warto założyć na Forex konto demo. Rachunek demo pozwala na efektywną naukę i zrozumienie działania platformy transakcyjnej. Konto demo daje nam poczucie bezpieczeństwa, jak również chroni nasze środki finansowe.

Co więcej, pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, by aktywnie uczestniczyć na rynku, jest wybór brokera. Dla każdego klienta detalicznego dostępne są wszystkie typy brokerów. Największą popularnością cieszą się brokerzy typu MM(Market Maker), co wydaje się być najbardziej korzystną opcją. Wszystko dzięki temu, że MM mają najmniejsze wymagania co do zdeponowanych środków, jak również minimalną wielkość zlecenia. Dużym walorem, które przemawia za wyborem brokerów MM, jest fakt, że w dzisiejszych czasach nie ma praktycznie żadnych technicznych odmienności od brokerów typu ECN/STP. Wybierając brokera, należy zwrócić szczególną uwagę, czy obsługa posługuje się naszym językiem, czy wybierany broker jest regulowany (posiada licencję), jak również jakie koszty będziemy musieli ponieść.

Stawiając pierwsze kroki na rynku Forex, warto nauczyć się czytania wykresów walutowych. To podstawowe przygotowanie merytoryczne, które musimy dokładnie opracować. To najważniejsze narzędzie każdego tradera, które pozwala na prognozowanie analiz. Właściwe czytanie wykresów pozwoli na ujrzenie różnic w walutach i ich kursach. Skutecznie obserwować można, jak bieżąca cena zmienia się w czasie.

Analiza rynku Forex dla początkujących

Właściwa analiza rynku Forex to absolutna podstawa, by móc cieszyć się osiągnięciem satysfakcjonujących zysków. Najbardziej ogólny podział to analiza techniczna, jak również fundamentalna. Każda analiza dąży do tego, by poprawnie mierzyć podaż i popyt.

Analiza techniczna rynku Forex opiera się trzech, głównych filarach. Pierwszym z nich jest założenie, że rynek dyskontuje wszystko. Po drugie, historia się powtarza, a po trzecie, to fakt, że ceny poruszają się w pewnym trendzie. W praktyce oznacza to, że analiza techniczna skupia się tylko na ruchach ceny- skupia się na skutkach, a nie na przyczynach.

Analiza fundamentalna rynku ma jeden, główny cel- to analiza wiadomości ekonomicznych danej waluty, spółki, bądź surowca.

Strategie handlowe dla początkujących

Chcąc efektywnie inwestować na rynku, cieszyć się zyskiem, należy dobrać właściwe strategie handlowe dla naszego stylu inwestowania. Do najbardziej popularnych należą:

  • Day trading,
  • Swing trading,
  • Scalping

Day trading

Strategia Day trading opiera się na otwieraniu i zamykaniu wszystkich transakcji w jednym dniu. Krótkoterminowe inwestycje to wysokie tempo inwestycji, dużo emocji i dynamiki. Jednak ta strategia cechuje się dużym poziomem bezpieczeństwa- znacznie zmierzamy ryzyko wystąpienia tzw. luki cenowej. Bardzo często jest to strategia wykorzystywana przy kontraktach CFD na indeksy i surowce. Jest to jednak strategia, która wymaga dużej skrupulatności.

Swing trading

Swing trading jest strategią długoterminową. Transakcję są utrzymane przez dłuższy okres czasu (od kilku dni, do kilku tygodni). Celem tego typu strategii jest wykorzystanie wahań cen akcji, instrumentów finansowych, czy walut. By skutecznie korzystać z tej strategii, należy posiąść umiejętność identyfikacji wzorców, jak również trendów cenowych. Strategia jest preferowana przez prywatnych inwestorów.

Scalping

Scalping to strategia, która polega na zawieraniu małych transakcji w ciągu dnia. Celem jest osiąganie jednostkowych niższych wyników. W praktyce oznacza to, że poszukuje się małych ruchów cen, co pozwala na małe, ale i szybkie zarobki. Pomimo tego, że jednostkowe zyski to tylko pojedyncze pipy, w zbiorczym zestawieniu wyniki mogą być naprawdę imponujące.

Warto pamiętać!

Rynek Forex tworzą ludzie- dealerzy z wielkich firm inwestycyjnych, banków, traderzy. W praktyce oznacza to, że rynek wciąż się rozwija i zmienia. Strategie i systemy skuteczne parę lat temu, dziś mogą okazać się całkowicie bezużyteczne. Warto więc dbać o własny rozwój i ciągłą edukację.

Zobacz również