Czym jest konsolidacja?

Słowo „konsolidacja” pochodzi z łaciny, „consolidare” oznacza umocnić coś, wzmocnić lub połączyć. W tym znaczeniu konsolidacja wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia gospodarczego. Termin ten używany jest również w kontekście giełdowym, gdy po gwałtownym wzroście cen, ruch wzrostowy słabnie i zatrzymuje się, zachowując ceny w podobnym zakresie, bez większych wahań. Konsolidacjom często towarzyszą trendy boczne lub nawet niewielkie spadki cen. Celem analizy giełdowej , a w szczególności analizy wykresów, jest rozpoznawanie sygnałów i wykrycie konsolidacji w odpowiednim czasie. Jeśli pojawiają się oznaki konsolidacji, zakup akcji staje się nieopłacalny ze spekulacyjnego punktu widzenia, ponieważ na ogół nie należy spodziewać się dalszych wzrostów cen.

Kiedy występuje konsolidacja?

Mocne krótkoterminowe wzrosty cen z późniejszą konsolidacją można umotywować standardowym zachowaniem uczestników rynku lub tzw. psychologią inwestowania. Emocje i dążenie do wykorzystania nadarzających się okazji odgrywają w tu kluczową rolę. Zazwyczaj pozytywne wiadomości powodują nagły skok cen aktywów. Przyczynia się do tego popyt spekulacyjny na dane instrumenty finansowe, podyktowany nadzieją na dalsze wzrosty cen oraz szybki zysk. Ta presja popytowa jeszcze bardziej zwiększa dynamikę cen i ich wartość nadal rośnie. Sytuacja ta przyciąga innych graczy rynkowych podążających za nurtem, co z kolei jeszcze bardziej napędza cenę. Jeśli w krótkim czasie nie pojawiają się kolejne optymistyczne doniesienia, popyt w końcu wyhamuje, a ostrożni inwestorzy zaczynają sprzedawać aktywa, w celu realizacji zysków. Te okoliczności przywracają równowagę podaży i popytu. Kurs normalizuje się i pojawią się konsolidacja.

Jakie są zalety konsolidacji?

Ruchy konsolidacyjne można zaobserwować nie tylko w odniesieniu do poszczególnych instrumentów, lecz także całych rynków, w szczególności rynku akcji . Konsolidacje są standardowym zjawiskiem i w rzeczywistości można je postrzegać pozytywnie, ponieważ zniechęcają do zbyt gwałtownego wzrost popytu i zapobiegają nadmiernemu ( najczęściej spekulacyjnemu) potęgowaniu cen aktywów. Większość ekspertów zgadza się, że rynek giełdowy w ujęciu całościowym, a także wartości poszczególnych akcji nie mogą stale tylko rosnąć . Mamy wiele przykładów na negatywne skutki samonapędzającego się procesu niezrównoważonego wzrostu. W końcu jednak powstała bańka spekulacyjna pęka. Wielu inwestorów ponosi wówczas dotkliwe straty z powodu znacznego spadku cen. W takim przypadku terminowa konsolidacja może zapobiec tzw. przegrzaniu rynku, a akcje mogą wznowić trend wzrostowy po jej zakończeniu. Właśnie z tego powodu większość analityków finansowych pozytywnie ocenia konsolidację, ponieważ zapewnia ona normalizację, po wyraźnym wzroście cen akcji.

Jak inwestować podczas konsolidacji?

Konsolidacja, w znaczeniu stabilizacji cen na rynku, stanowi względnie bezpieczny okres do inwestowania dla doświadczonego gracza. Aby jednak zdecydować się na otwarcie nowej pozycji podczas konsolidacji, należy dokładnie zweryfikować wydarzenia na rynku, które miały miejsce przed jej pojawieniem się. W określeniu tego, czy jakiś trend się utrzyma pomocne są dane historyczne. Z drugiej strony występowanie szczególnie silnej i długotrwałej konsolidacji wiąże się z wysoką stabilnością cen. Teoretycznie więc, okres ten stanowi niezły momentem do inwestowania dla osób, które jeszcze nie radzą sobie na danym rynku zbyt dobrze. Jeśli jednak inwestor nie posiada odpowiedniego doświadczenia w inwestowaniu, powinien przeczekać okres konsolidacji, do czasu kiedy ukształtuje się konkretny trend -wzrostowy lub spadkowy. Inwestowanie w sytuacji, w której nie wiadomo w jaką stroną ruszą wykresy jest obarczone dużym ryzykiem.

Kiedy kończy się konsolidacja?

To, kiedy zakończy się konsolidacja i w którym kierunku podąży kurs zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od tego czy podłoże konsolidacji ma charakter czysto techniczny (lub psychologiczny), czy może proces ten jest fundamentalnie uzasadniony. W pierwszym przypadku faza konsolidacji jest zazwyczaj stosunkowo krótka i z pewnym prawdopodobieństwem da się założyć, że w kolejnym etapie będzie kontynuowany trend wzrostowy. Zdarza się jednak, że normalizacja kursu ma podłoże fundamentalne, a w grę wchodzą na przykład: negatywne wieści o danym podmiocie, gorsze niż oczekiwano dane biznesowe, problemy w całej branży, czy też niekorzystne czynniki geopolityczne. W takich przypadkach konsolidacja może trwać dłużej lub przekształcić się w trend spadkowy.

Zobacz również: