Co to jest depozyt zabezpieczający?

Depozyt zabezpieczający stanowi niezbędne dodatkowe środki finansowe, zablokowane na czas otwarcia nowej pozycji. Oznacza to, że są one niejako zamrożone i trader nie może obracać tym kapitałem. Środki te nie stanowią kosztu transakcji, mogą być wykorzystane do pokrycia bieżących strat lub utrzymania otwartej pozycji. Transakcje z depozytem zabezpieczającym obowiązują przy zawieraniu przez tradera krótkoterminowych transakcji instrumentami finansowymi. Są dostępne w ramach szeregu opcji inwestycyjnych, w wielu różnych klasach aktywów, w tym akcji, obligacji, indeksów i towarów.

Wysokość depozytu zabezpieczającego

Depozyt zabezpieczający zwykle podaje się jako procent pełnej wartości transakcji. Na ogół określa się go przez system marży dostawcy lewarowanego. Kwota wymagana jako depozyt zabezpieczający zależy od używanego instrumentu pochodnego i rynku, na którym odbywa się obrót. Rynki o większej zmienności lub większych pozycjach zazwyczaj wymagają wyższego depozytu zabezpieczającego. W przypadku regulowanego obrotu giełdowego, poziomy depozytów zabezpieczających określa się na stronie giełdy i nadzoruje się przez lokalną izbę rozliczeniową. W Polsce minimalny depozyt zabezpieczający kontraktów terminowych określają domy maklerskie, które pośredniczą w transakcji. Po przyjęciu środków zobowiązane są do rozliczenia depozytu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW).

Jak działa kalkulator depozytu zabezpieczającego?

Ponieważ obliczanie wysokości depozytu zabezpieczającego jest czasochłonne, a w niektórych przypadkach (zwłaszcza w rozbudowanych strategiach inwestycyjnych) nawet mocno skomplikowane, w praktyce każdy uznany broker oferuje swoim klientom kalkulator depozytu zabezpieczającego, umożliwiający obliczenie marginesu wymaganego do otwarcia oraz utrzymania każdej pozycji. Dostarcza więc informacji, ile pieniędzy potrzebne jest, aby otworzyć pozycję kupna lub sprzedaży i pozwala sprawdzić, czy trader posiada wystarczające środki do realizacji swojego planu. Dokonując obliczeń, można określić, jakie działania należy podjąć w następnej kolejności. Czy wykonać konkretną transakcję bez zmian, zmniejszyć wielkość transakcji lub otworzyć pozycję na innym instrumencie? Wymagania dotyczące wysokości depozytu zabezpieczającego na kontach demonstracyjnych są identyczne jak na kontach rzeczywistych.

Warto pamiętać, że wcześniejsze obliczenie, a także zrozumienie niezbędnych wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego ułatwia właściwe zarządzanie ryzykiem. Ponadto pozwala na uniknięcie niefortunnych wezwań do uzupełnienia depozytu, skutkujących zamknięciem pozycji z powodu niewystarczających środków na koncie depozytu zabezpieczającego.

Dlaczego stosowany jest depozyt zabezpieczający?

Inwestowanie w ramach margin trading jest popularne, ponieważ pozwala traderowi na zakup większej ilości produktów finansowych, niż mógłby kupić za własne środki. W konsekwencji wyniki z inwestycji są zwielokrotnione. Z tego wynika, że główną zaletą handlu z depozytem zabezpieczającym jest uzyskanie większej ekspozycji rynkowej przy mniejszych początkowych nakładach kapitałowych. Należy jednak pamiętać, że depozyt zabezpieczający może być mieczem obosiecznym, ponieważ potęguje zarówno zyski, jak i straty,. Handel z depozytem zabezpieczającym opiera się na pełnej wartości transakcji, a nie tylko na kwocie wymaganej do jej otwarcia. Co oznacza, że zarówno zysk, jak i strata zostaną obliczone na podstawie całkowitej ekspozycji.

Z czym wiąże się wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

Jeśli poziom depozytu zabezpieczającego tradera spadnie poniżej ustalonego poziomu (wyrażonego w procentach) oznacza to, że kwota pieniędzy na koncie nie może już pokryć wymaganego depozytu, a kapitał własny tradera spadł poniżej określonego marginesu. W takim przypadku broker zazwyczaj żąda uzupełnienia kapitału, a trader otrzymuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Poziom, przy którym następuje wezwanie do uzupełnienia depozytu określany jest jako margin call.

Jeśli trader, pomimo powiadomienia, nie zasili swojego konta, niektóre (szczególnie te odnotowujące największą stratę), a nawet wszystkie otwarte pozycje tradera, mogą zostać automatycznie zamknięte. Stanowi to celowy mechanizm zabezpieczający przed poniesieniem jeszcze większych strat. Poziom, na którym następuje automatyczne zamknięcie pozycji tradera, określa umowa z brokerem w formie tzw. Stop Out Level. Traderzy powinni unikać wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Skuteczne rozwiązanie w tej sytuacji może przynieść regularne monitorowanie poziom depozytu zabezpieczającego, stosowanie zlecenia stop-loss w każdej transakcji lub utrzymywanie większego poziomu depozytu zabezpieczającego poprzez zwiększanie depozytu na rachunku głównym.

Zobacz również