Czym jest dźwignia finansowa?

Termin „dźwignia” odnosi się do możliwości korzystaniu z pożyczonego kapitału podczas inwestycji. W ogólnym ujęciu, trader pożycza pieniądze od swojego brokera, aby móc założyć większe pozycje na rynku. Oznacza to, że transakcje opierają się na pożyczce i odbywają się z użyciem tylko niewielkiej części kapitału tradera. Opcja ta jest korzystna dla tych inwestorów, którzy pragną wypracować zysk, a jednocześnie nie dysponują zbyt dużym kapitałem początkowym. W sferze finansowej inwestowanie pożyczonej gotówki zwielokrotnia szansę na większy zarobek, dzięki podwyższonej sile nabywczej. Oczywiście, z drugiej strony dźwignia finansowa naraża inwestora również na większe straty.

Wykorzystanie dźwigni finansowej na rynku Forex

Dźwignia finansowa, czyli wykorzystanie pożyczonych pieniędzy do inwestowania, jest bardzo powszechna w handlu Forex, zarówno przy obrocie akcjami na giełdzie papierów wartościowych, jak i na rynku walutowym. Stanowi narzędzie, dzięki któremu inwestor może dysponować znacznie większym kapitałem, niż w rzeczywistości posiada. Inwestowanie przy nawet nieznacznych zmianach kursu może stać się opłacalne. Kursy walut zmieniają się codziennie w zależności od wielu czynników, takich jak podaż i popyt, wskaźniki ekonomiczne i wydarzenia geopolityczne. Niektóre pary walutowe wykazują większą zmienność, inne odznaczają się nieznacznymi wahaniami. Przykładowo, para EUR/USD, która jest najczęściej handlowaną parą walutową na świecie, porusza się średnio o około 100 – 150 pipsów dziennie (około 1%). W dniach, w których ogłaszane są istotne komunikaty ruchy osiągają wartość 200 lub 300 pipsów. Niewątpliwą korzyścią dźwigni jest to, że nawet osoba dysponująca niskim kapitałem może liczyć na większą stopę zwrotu przy niewielkich wahaniach kursu.

Dźwignia finansowa w transakcjach na rynku obrotu walutami

Handlując na rynku Forex, inwestorzy mogą „pożyczyć” kapitał od brokera, tym samym handlując znacznie większymi pozycjami, niż pozwalałby na to rzeczywisty rozmiar ich konta handlowego. Oznacza to jednak również, że mogą ponosić znacznie większe straty. Warto więc wybrać brokera, który oferuje ochronę przed ujemnym saldem. W tej sytuacji straty ogranicza się do salda konta tradera. Kiedy strata przekroczy dostępne środki transakcji, broker zamyka wszystkie otwarte pozycje. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której inwestor pożyczył więcej pieniędzy, niż jest na jego koncie.

Dźwignia wymaga minimalnej kwoty na koncie handlowym tradera, który pożycza środki finansowe od swojego brokera, żeby zyskać prawo do założenia większych pozycji na rynku. Aby móc pożyczyć kapitał, trader zazwyczaj musi sam wystawić pewną kwotę kapitału jako zabezpieczenie. Ta minimalna kwota różni się w zależności od brokera. Zatem dźwignia finansow jest definiowana jako stosunek kwoty kapitału wykorzystanego w transakcji do wymaganego depozytu zabezpieczającego, czyli własnych środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycję.

Dźwignia finansowa w praktyce

Poziom dźwigni określa się za pomocą współczynnika dźwigni, który przykładowo może wynosić 1:100. W takim przypadku broker pożycza inwestorowi 100-krotność kapitału. Oznacza to, że trader z zaledwie 1000 zł może handlować wartością 100 000zł i zarobić 100 zł w zaledwie dziesięciu pipsach. Ponieważ waluty poruszają się w pipsach, a każdy pips jest przyrostem o 0,0001 (0,0001 x 100 000 = 10). Jeśli transakcja poruszy się o 10 pipsów na niekorzyść tradera, strata wynosi 100 zł.

Niebezpieczeństwa związane z handlem przy użyciu dźwigni finansowej

Wybranie odpowiedniego poziomu dźwigni finansowej pozostaje indywidualną kwestią. choć powinno być każdorazowo dokładnie przeanalizowane. Odpowiednio wykorzystana duża dźwignia jest w stanie przynieść bardzo szybkie i znaczące zyski. Warto jednak pamiętać, że niewłaściwe użycie dźwigni oraz brak ustawienia stop loss (zlecenia zamknięcia transakcji, gdy kurs rynkowy spadnie poniżej ustalonego poziomu) są w stanie w krótkim czasie wyczyścić całość lub znaczną część depozytu. Z tego powodu większość początkujących inwestorów preferuje rozpoczęcie inwestowania od stosowania minimalnej dźwigni, aby zyskać pojęcie o tym, jak właściwie zarządzać ryzykiem w kierunku zminimalizowania strat.

Bardziej doświadczeni inwestorzy mogą korzystać z kont o wyższej dźwigni, aby zmaksymalizować swoje zyski i skorzystać z zalet, jakie oferuje Forex w stosunku do innych rynków finansowych. Najczęściej dla początkujących traderów zaleca się użycie dźwigni w przedziale 1:5 a 1:50, najlepiej po wcześniejszym przetestowaniu rachunku demo. Ponadto wybór odpowiedniej dźwigni może ułatwić opracowanie indywidualnej strategii handlowej, uwzględniającej poziom kapitału, dopuszczalną możliwą stratę oraz minimum zarobku z inwestowania. W przypadku bardziej doświadczonych graczy na polskim rynku na ogół dopuszczona jest dźwignia finansowa o wskaźniku 1:100.