Co to jest PIP?

PIP (częściej zwany pips) wyraża najmniejszą zmianę ceny, której doświadcza dany kurs wymiany w oparciu o typową konwencję rynku walutowego. Przeważająca większość par walutowych jest wyceniana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jeden pip reprezentuje ostatnie (czwarte) miejsce po przecinku (0,0001). Wyjątek od tej reguły stanowią pary walutowe zawierające walutę japońską , która jest wyświetlana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pips odpowiada jednej setnej procenta lub jednemu punktowi bazowemu (pb) . Dla przykładu, najmniejszy całkowity ruch jednostkowy, jaki może wykonać para walutowa EUR/USD to 0,0001 EUR lub jeden punkt bazowy. Wartość pipsa zmienia się w zależności od wybranej pary walutowej. W sytuacji kiedy trader mówi, że zarobił 50 pipsów na danej transakcji, jego zysk w głównej mierze zależny jest od wielokrotności wartości konkretnego pipsa.

PIP w skrócie

  • Ruchy cen par walutowych na rynku Forex są kwotowane w pipsach, oznaczających procent w punktach.
  • W praktyce pips to jedna setna procenta .
  • Pips najczęściej oznacza 4. miejsce po przecinku dla kwotowanej pary walutowej ( 0,0001). Jen japoński jest wyjątkiem, ponieważ jego kurs wymiany obejmuje tylko dwa miejsca po przecinku, a nie cztery.
  • Pips stanowi jeden punkt bazowy.
  • Pipsy stanowią istotny element handlu na rynkach Forex, ponieważ pomagają w śledzeniu (z dużą dokładnością) ruchów cen.
  • Spread bid-ask kwotowania Forex mierzona jest w pipsach.

Koncepcja pipsa

Pips stanowi podstawową koncepcję wymiany walut. Inwestorzy na rynku Forex przeprowadzają operacje wymiany walut w parach, co oznacza, że kupują i sprzedają walutę, której wartość zawsze jest wyrażona w stosunku do drugiej waluty. Kwotowanie tych par walutowych pojawia się jako spready walutowe kupna i sprzedaży (różnica między ceną kupna oraz sprzedaży waluty wraz wynagrodzeniem dla podmiotu zajmującego się tą wymianą) z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Z uwagi na fakt, iż większość par walutowych jest kwotowana z dokładnością do ostatniego, czwartego miejsca po przecinku, najmniejsza całkowita zmiana jednostki dla tych par (zmiana kursu walutowego) wynosi 0, 0001, czyli jeden pips. W rzeczywistości wartość pieniężna każdego pipsa zależy od trzech czynników: pary walutowej będącej przedmiotem handlu, wielkości transakcji i kursu wymiany. Biorąc pod uwagę te czynniki nawet niewielka fluktuacja w pipsach, może mieć znaczący wpływ na wartość otwartej pozycji. W określeniu wartości jednego pipsa w kwocie bazowej pomocne są kalkulatory on-line.

Pipsy i ich rentowność

Ruch kursu pary walutowej decyduje o tym, czy inwestor osiąga zysk, czy ponosi stratę na koniec dnia. Trader, handlujący w parze walutowej EUR/USD, odnosi zysk, jeśli wartość euro wzrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego. Oznacza to, że w sytuacji kiedy kurs tej pary walutowej wzrasta o jeden pips ( np. z 1,0868 na 1,0869) , to euro umacnia się w stosunku do dolara amerykańskiego. Analogicznie jeśli następuje spadek kursu o jeden pips – euro słabnie względem dolara amerykańskiego. Należy jednak pamiętać, nie zawsze tak jest. W przypadku par walutowych, w których występuje jen japoński jeden pips odnosi się do drugiej cyfry po przecinku, czyli ruch o jeden pips w parze USD/JPY to przejście np. z 129,88 na 129,89.
Chociaż jednostkowe różnice mogą się wydawać się niewielkie, na rynku walutowym, którego Szacowane dzienne obroty wynoszą kilka bilionów dolarów amerykańskich sumaryczne zmiany kursu walutowego mogą przynosić zarówno ogromne zyski, jak i straty.

Funkcjonalność pipsów

Ponieważ rynki walutowe charakteryzują się dużą płynnością i znaczną liczbą transakcji, pipsy stanowią istotną jednostkę miary na runku Forex. Pozwalają uchwycić zmiany kursów wymiany z większą dokładnością, ułatwiając tym samym precyzyjne określenie osłabienia lub umocnienia waluty w parze walutowej. Ich funkcjonalność jednak zdecydowanie spada w okresie pokaźnej inflacji, a w środowisku hiperinflacji całkowicie tracą swoją użyteczność. Za przykład może stanowić lira turecka, która od początku lat osiemdziesiątych zaczęła szybko tracić na wartości. Po około 25 latach kurs wymiany lira osiągnął poziom 1,6 miliona za dolara amerykańskiego. Większość systemów nie było w stanie przetworzyć takich transakcji, a pips stał się bezużyteczny. Dopiero po denominacji i wprowadzeniu do obiegu w 2005 nowej liry turecka po kursie 1 milion starych lir za 1 nowa lirę, sytuacja wróciła do normy.

Ciekawe i warte poznania

OANDA Global Corporation , czyli globalny dostawca usług inwestowania online, handlu walutowego oraz usług analitycznych, jest firmą, która wprowadziła pipsy ułamkowe ( zwane także pipettes), w celu umożliwienia węższych spreadów. Ułamkowy pips stanowi 1/10 pipsa, i zapewnia podgląd większości par walutowych z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku, a pary walutowe z jenem jako walutą kwotowaną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Zobacz również: