Co to jest lot?

Lot stanowi podstawową jednostką transakcji na rynkach finansowych. Często rzeczywista wartość aktywów jest tak mała, że ​​obrót pojedynczą jednostką nie jest opłacalny. W takich przypadkach handlowcy używają ustalonej liczby określonych aktywów w ramach transakcji kupna lub sprzedaży. Jeden standardowy lot na rynku Forex oznacza 100 000 jednostek waluty bazowej. W przypadku innych rynków finansowych sytuacja wygląda odmiennie. Rozmiar lota, miedzy innymi dla indeksów, surowców, towarów lub obligacji, jest zróżnicowana dla każdego instrumentu finansowego. Przykładowo, u jednego brokera giełdowego 1 lot oznacza 1 kontrakt, u drugiego 100.

Wartość ( rozmiar) partii jest ustalana przez giełdę lub podobny regulator rynku i zwykle reprezentuje minimalną liczbę jednostek określonego instrumentu finansowego, która podlega obrotowi. Dzięki tej regulacji inwestorzy zawsze wiedzą, jaką liczbą jednostek aktywów obracają, otwierając pozycję. Ze względu zróżnicowanie wymagań, przed rozpoczęciem handlu, należy sprawdzić rozmiar lota. Zrozumienie i odpowiednie wykorzystanie wiedzy w tym zakresie w znaczący sposób może podnieść skuteczność tradingu. W związku z tym warto skorzystać z danych na stronie brokera, który ma obowiązek zamieszczać specyfikacje wszystkich instrumentów wraz z informacją o wielkości lota.

Lot w różnych wariantach

Standardowy lot

1 lot to 100.000 jednostek waluty bazowej. Konto ze standardowymi lotami wraz wymaganym wysokim depozytem zabezpieczającym, oferuje się najczęściej instytucjom finansowym. Teoretycznie, aby inwestować jednym lotem, przy dźwigni finansowej 1:100, na koncie maklerskim musimy posiadać 1000zł. Kiedy kurs pary walutowej zmieni się o 100 pipsów, to na jednym locie można zyskać lub stracić 1000zł.

Mini lot

1 mini lot to 0,10 lota, czyli 10 000 jednostek waluty bazowej. Mini lot stanowi wielkość kontraktu, która jest powszechnie stosowana na rynku, zwłaszcza przez początkujących inwestorów. Handel z wykorzystaniem mini lotów jest polecany mniej doświadczonym traderom, ponieważ zmiany cen w mini lotach mają znacznie mniejszy wpływ na rachunek zysków i strat. Ponadto zmienność otwartych pozycji jest mniejsza, a inwestowanie nie wymaga dużego kapitału na rachunkach.

Doświadczeni inwestorzy mogą również skutecznie korzystać z minilotów. Przede wszystkim w celu zwiększenia kontroli nad swoimi pozycjami lub dopasowania swojej strategii z zamiarem osiągnięcia maksymalnej rentowności, przy minimalnym poziomie ryzyka.

Mikro lot

1 mikro lot 0,01 lota, czyli 1000 jednostek waluty bazowej. Handel mikro lotami umożliwia inwestorom detalicznym dokonywanie transakcji w stosunkowo małych krokach. Mikro loty pozwalają na otwieranie mniejszych pozycji i większe dostrojenie wielkości pozycji do aktualnej sytuacji. Gdy inwestor składa zlecenie na mikro lot, oznacza to, że złożył zlecenie na 1000 jednostek kupowanej lub sprzedawanej waluty. Na przykład w parze walutowej EUR/USD euro jest walutą bazową, a trader kupuje lub sprzedaje 1000 euro. Mikro lot to najmniejsza partia waluty, jaką może handlować inwestor u większości brokerów. Polecany jest szczególnie dla początkujących inwestorów, zanim rozpoczną handel z mini i standardowym lotem.

Mikro loty pozwalają na testowanie oraz doskonalenie swojej wiedzy, bez potrzeby podejmowania nadmiernego ryzyka finansowego. Handlowcy na rynku Forex często używają mikro lotów, ponieważ pozwalają one na precyzyjne dostosowanie rozmiarów pozycji , na przykład 135 mikro lotów odpowiada 13,5 mini lotom. Gdyby trader mógł handlować tylko w ramach mini lotów, musiałby wybrać 12 lub 13 mini lotów. Przykład ten pokazuje, że mniejszy rozmiar jednostki mikro lota jest korzystny dla handlowców z mniejszymi kontami, ponieważ pozwala na większą elastyczność w zakresie zawieranych transakcji, poprzez dokładniejsze dopasowanie rozmiaru transakcji do potrzeb inwestora.

Nano lot

Niektórzy brokerzy oferują nano loty, które stanowią 100 jednostek waluty bazowej.1 nano lot stanowi 0,001 lota. Mniejsza minimalna wielkość transakcji daje inwestorom z małym i średnim portfelem większe możliwości, pozwala na znaczną dywersyfikację inwestycyjną, ułatwia dynamiczniejsze i precyzyjniejsze zarządzanie swoją pozycją i lokowanymi środkami.

Niestandardowy lot

Jeszcze do niedawna transakcje wymiany walutowej był przedmiotem obrotu tylko w określonych partiach po 100, 1000, 10 000 lub 100 000 jednostek. Ostatnio jednak niestandardowe rozmiary lotów są również dostępne dla handlowców na rynku Forex. Wraz z pojawieniem się brokerów internetowych i zwiększonej konkurencji, rynek zaowocował wieloma rodzajami wielkości partii. Inwestorzy indywidualni mogą zawierać transakcje na kwoty, poza standardowymi lotami, mini lotami lub mikro lotami. Ten nowy produkt polega na oferowaniu traderom detalicznym możliwości handlu partiami, które stanowią niestandardową część lota.

Zobacz również: