Broker Market Maker, STP czy ECN?

Pod pojęciem brokera rozumie się podmiot świadczący usługi na obcy rachunek, przy czym w zależności od modelu rynku – na którym działają brokerzy Forex – można wyróżnić różne ich typy. O różnicach między poszczególnymi typami decydują odmienne technologie i metodologie egzekucji zleceń i zabezpieczeń transakcji. Dlatego należy przyjrzeć się lepiej poszczególnym modelom rynku, aby zrozumieć różnice zachodzące między brokerami Forex, którzy na nich działają.

Market Maker (MM)

Czasy największej popularności tego modelu rynkowego już minęły, jednak nie odszedł on zupełnie w niepamięć. Zasada jego działania opierała się na symulacji realnego rynku. W praktyce oznaczało to, że przy otwarciu przez inwestora pozycji na platformie zostaje zawarta transakcja z brokerem, odgrywającym rolę animatora rynku. W kolejnych krokach to już broker zabezpiecza te transakcje na międzynarodowym rynku we własnym imieniu. Handel z niskim depozytem, wyższe lewarowanie transakcji oraz dostęp do niedużego wolumenu transakcyjnego wiążą się z charakterystycznym dla tego modelu odejściem od handlu bezpośrednio na rynku.

Straight Through Processing (STP) i Electronic Communication Network (ECN)

W modelu STP przyjmuje się, że broker pełni funkcję pośrednika transakcji, anonimowo przekazującego zlecenia do dostawców płynności z nim współpracującymi. Wobec tego transakcje są realizowane po cenach kupna/sprzedaży dostarczanych przez dostawców płynności (np. duże banki, inwestorzy, fundusze hedgingowe). Broker modelu STP nie stanowi strony w transakcji. Podobnie jak w modelu STP również w modelu ECN broker tylko pośredniczy w transakcji, jednak tu gromadzi w jednym miejscu możliwie największą liczbę dostawców płynności, mając na względzie centralizację rynku Forex.

Różnice między brokerami MM, STP i ECN

Odmienności występujące między poszczególnymi typami brokerów decydują o wyborze, jaki muszą podjąć inwestorzy, pragnąc przekazać swoje pieniądze. Między poszczególnymi typami brokerów można zauważyć następujące różnice:

  • brokerzy MM są stroną w transakcji, podczas gdy STP i ECN są tylko pośrednikami, dzięki czemu w dwóch ostatnich modelach nie występuje konflikt interesów na linii inwestor-broker.
  • brokerzy MM mogą oferować procentowy bonus od depozytów i redepozytów (co może stanowić atrakcyjną propozycję dla inwestorów zainteresowanych „agresywnymi” strategiami inwestycyjnymi) i przetwarzają transakcje na własny rachunek. STP natomiast mają pewną wewnętrzną pulę płynności (reprezentowaną przez różnych dostawców płynności, rywalizujących o najlepsze ceny kupna/sprzedaży), dzięki czemu mogą zapewnić atrakcyjne koszty transakcyjne. ECN umożliwiają natomiast umieszczenie oferty inwestora w arkuszu zleceń, przez co inwestorzy stają się dostawcami płynności, co pozwala wyeliminować ryzyko zaistnienie poślizgu cenowego, który występuje w modelu STP.
  • wynagrodzenie brokerów MM i STP zawarte jest w spreadzie, zaś wynagrodzenie brokera ECN stanowi wyłącznie prowizja od wartości transakcji. Wiele czynników wpływa na to jaki w danej sytuacji konkretnego inwestora broker będzie lepszy, przy czym model ECN z reguły przewidziany jest dla większych graczy, ponieważ wymagania kapitału od kilkunastu- czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, stanowią pewną zaporę dla osób niedysponujących takimi kwotami.