Krótka pozycja – jak działa?

Krótka pozycja działa następująco – inwestor zakładając, że w niedługim czasie aktywa X zaczną tracić na wartości, zajmuje pozycję krótką, pożyczając aktywa za niewielką opłatą. Odsprzedaje ten udział innemu inwestorowi, na przykład po cenie jednostkowej 100 euro. W późniejszym czasie inwestor odkupuje aktywa X na rynku. Jeśli jego założenia są właściwe i cena w międzyczasie spadła na przykład do 80 euro, to inwestor osiąga zysk w wysokości 20 euro na każdym pożyczonym walorze X (pomniejszony o opłatę za pożyczkę). W celu zakończenia transakcji zwraca pożyczkodawcy aktywa X w uzgodnionym terminie. Pożyczkodawca zawiera umowę z inwestorem poprzez określenie wysokości opłaty za udzieloną pożyczkę i ustalenie terminu rozliczenia.

Jak można zarobić na spadkach?

Krótka pozycja – przykład na giełdzie

Inwestor pożycza 1000 akcji od brokera i następnie sprzedaje je na giełdzie za 10 zł za sztukę, otwierając tym samym pozycję krótką. Łączna wartość jego transakcji wynosi 10 000 zł. Po tygodniu cena akcji spółki XY spada do 8 zł, a zatem łączna wartość 1000 akcji wynosi 8 000 zł. Inwestor składa zlecenie kupna akcji o łącznej wartości 10 000. Oddaje 1000 pożyczonych akcji brokerowi i osiąga zysk wysokości 2000 zł (pomniejszony o opłatę dla brokera) w formie akcji, które może sprzedać lub pozostawić w portfelu. W tym przypadku warto wziąć również pod uwagę koszt dywidend. Inwestor jest odpowiedzialny za wypłatę dywidendy pożyczkodawcy, jeśli spółka pożyczonych akcji wypłaca dywidendę w tym okresie.

Krótka pozycja – przykład na rynku walutowym

Inwestując na rynku Forex warto pamiętać, że ten konkretny rynek charakteryzuje się ogromną płynnością, w związku z tym w dowolnym momencie można liczyć na ruchy kursów, które pozwalają na osiągnięcie zysku. Krótka pozycja na Forex odnosi się do sprzedaży waluty bazowej określonej pary walutowej. Inwestor zarabia na spadku kursu waluty bazowej. W przypadku pary walutowej EUR/USD krótka pozycja oznacza sprzedaż euro za dolary. Przykładowo w parze walutowej EUR/PLN inwestor zobowiązując się do sprzedaży 20 000 euro po kursie 4,6820 w określonym czasie. Następnego dnia kurs euro spada do 4,6420. Oznacza to, że zamknięcie pozycji krótkiej pozwala inwestorowi zarobić 800 złotych [20 000 x (4,6820-4,6420].

Co to jest krótka sprzedaż?

Krótka pozycja (z ang. short) określana jest również shortowaniem, graniem na spadki lub zajmowaniem krótkiej pozycji. Otwarcie pozycji krótkiej wiąże się ze sprzedażą aktywa, które zostało pożyczone w formie cyfrowego zapisu. Zamknięcie pozycji krótkiej oznacza odkupienie wcześniej sprzedanego instrumentu finansowego, oddanie go do pożyczkodawcy, a następnie odebranie lub dopłacenie różnicy o jaką zmieniła się cena waloru. Zajęcie pozycji krótkiej ma więc sens jedynie w sytuacji, kiedy inwestor przewiduje, że wybrany instrument finansowy straci na wartości w najbliższym okresie czasie. Aktywem bazowym mogą być między innymi: akcje, fundusze ETF, towary, surowce, kontrakty CFD lub waluty.

W roli pożyczkodawców najczęściej występują brokerzy i banki. Spekulacja spadkiem cen z pozycją krótką jest stosowana głównie w krótkim okresie czasu. W przeciwnym razie opłaty za pożyczone walory finansowe mogą znacznie wzrosnąć. Jednak podstawowym wymogiem spekulacyjnym jest to, aby wartość instrumentu bazowego rozwijała się zgodnie z prognozą, ponieważ inwestor może osiągnąć zysk tylko wtedy, gdy cena instrumentu bazowego w momencie rozliczenia jest niższa od ceny w dniu zawarcia umowy z pożyczkodawcą.

Krótka pozyca – zalety i wady

Short może oferować inwestorom zarówno możliwość wysokich zysków w krótkim czasie, jak i ryzyko pokaźnych strat. Dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić czy jest to dobra, czy zła strategia. Zajmowanie krótkiej pozycji wymaga dużego doświadczenia, intuicji i dokładnej analizy technicznej, a także wnikliwej obserwacji rynku. Z jednej strony jest to ciekawy sposób na zyskowne spekulowanie przy spadającym rynku, z drugiej strony inwestowanie obarczone jest dużym ryzykiem związanym z brakiem limitu wzrostu ceny.
Zalety pozycji krótkiej wiążą się z niską inwestycją kapitałową oraz możliwością wykorzystania jako zabezpieczenie dla długoterminowych inwestycji. Główną wadą krótkich pozycji jest potencjalna strata, która jest teoretycznie nieograniczona, ponieważ cena instrumentu bazowego może rosnąć w nieskończoność. Oprócz potencjalnych strat związanych ze wzrostem cen, inwestor musi wziąć pod uwagę konieczność założenia rachunku zabezpieczającego. Depozytowi towarzyszą opłaty i odsetki pobierane przez brokera oraz szczególne ryzyko (przy niekorzystnym rozwoju sytuacji) pełnego wykorzystania zabezpieczenia. Dlatego w przypadku krótkich pozycji wyjątkowo ważne jest sprawne i rozważne zarządzanie ryzykiem.

Zobacz również