Czym jest Take Profit?

Zlecenie Take Profit oraz Stop Loss oznaczają automatyczne funkcje, udostępniane na większości platform w celu zagwarantowania traderowi możliwości określenia poziomu docelowego. Obydwa narzędzia stanowią istotne elementy w zarządzaniu pozycją podczas handlu. Take Profit umożliwia inwestorowi ustawienie limitu transakcji u swojego brokera, tak aby po osiągnięciu tego poziomu transakcja została automatycznie zamknięta, a zysk zrealizowany. Ten zysk można wyrazić w punktach lub procentach, w zależności od opcji wybranej przez tradera.

Na czym polega realizacja zlecenia Take Profit?

W przeciwieństwie do zlecenia Stop Loss, które ma na celu określenie maksimum dopuszczalnej straty, zlecenie Take Profit służy wyłącznie do zabezpieczenia zysków. Trader, zakładając, że cena aktywu w dalszym toku handlu osiągnie wyznaczony poziom, ustawia zlecenie TP, które gwarantuje mu osiągnięcie założonego celu. Zastosowanie tego narzędzia oznacza, że inwestor nie musi stale monitorować transakcji i przebiegu wykresów. Realizacja jego zlecenia nie uzależnia się od tego, czy platforma handlowa jest włączona, czy nie. W momencie wystawienia zlecenia trafia ono na serwer brokera. Ten zrealizuje zlecenie dopiero wtedy, gdy założone w nim warunki zostaną spełnione. Inwestor może ustawić limit zarówno przy otwieraniu pozycji, jak i w dowolnym momencie w trakcie jej trwania.

Mocne i słabe strony

Korzystanie ze zlecenia Take Profit oznacza więc dla tradera większą swobodę, niezależność i pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem. Należy jednak pamiętać, że to zlecenie zostanie zrealizowane, nawet jeśli wartość aktywa nadal będzie zmierzać w zyskownym kierunku. Niewątpliwą wadą zlecenia TP jest to, że ogranicza zysk z transakcji. W niektórych strategiach handlowych, zwłaszcza tych podążających za trendem, istnieje wiele małych „przegranych” transakcji i kilka bardzo dużych zyskownych, kompensujących stratę z tych pierwszych. W przypadku gdy potencjalne zyski są ograniczone przez zlecenie Take Profit, te strategie handlowe przestają być opłacalne. Biorąc pod uwagę większość długoterminowych strategii inwestycyjnych, opierających się na długoterminowych zmianach trendów, zlecenia Take Trofit są również bezcelowe. Jak widać określenie poziomu, przy którym zrealizuje się zysk, nie jest optymalnym rozwiązaniem dla każdego inwestora.

Take profit w handlu…

Take Profit, określany zleceniem TP lub samym skrótem TP, to rodzaj zlecenia, które ma dosyć szerokie zastosowanie. Wykorzystywane jest zarówno w trakcie handlu papierami wartościowymi, akcjami, jak i podczas korzystania z kontraktów CFD. Zlecenie Take Profit stosowane jest głównie przez inwestorów krótkoterminowych w ramach długich (kupno) i krótkich (sprzedaż) pozycji. Forex jest rynkiem, na którym nie brakuje zwolenników TP. Zlecenie z limitem kursu uwalnia inwestora od konieczności ciągłego monitorowania rynku. Wydaje się, dobrym pomysłem zwłaszcza dla inwestorów handlujących w obrębie pojedynczej sesji, czyli tzw. daytraderów. W takim przypadku zlecenia Take Profit wraz z antagonistycznymi zleceniami Stop Loss mogą stanowić istotne wsparcie w handlu walutami.

Jak najlepiej wykorzystać Take Profit?

Z oczywistych względów zlecenie TP staje się najbardziej korzystne w chwili, gdy traderowi uda się optymalnie określić limit wartości aktywu. Jest to jednak trudniejsze niż się wydaje. Decyzja ta powinna opierać się przede wszystkim na dobrej analizie technicznej rynku. W tym w szczególności na oznakach technicznych wsparć i oporów (obszary, w których ceny się stabilizują). W przypadku zlecenia sprzedaży, zazwyczaj najlepiej określić swój limit tuż nad linią wsparcia. A przy zleceniu kupna, złożyć tuż pod linią oporu. Oczywiście, aby potwierdzić lub podważyć zidentyfikowany trend, warto skorzystać również z innych wskaźników, chociażby poziomów Fibonacciego.

Zlecenia Take Profit mogą stanowić świetne rozwiązanie dla tych traderów, którzy łatwo dają się ponieść emocjom. W takim przypadku ustawienie limitu jest pomocne, zapobiega zmianom, gwałtownym ruchom lub pochopnemu zwątpieniu w strategię. Dlatego po przeprowadzeniu rzetelnej analizy, dobrej kalkulacji ryzyka i możliwości zysku dla swojej pozycji, należy opracować stabilną strategię, której przestrzeganie jest gwarantowane przy zleceniu TP. Ten rodzaj zlecenia pozwala trzymać się opracowanej wcześniej koncepcji. Jdnocześnie, przy uważnej obserwacji wszelkich elementów rynku, które mogą na nią wpływać.

W każdej chwili możliwa jest zmiana poziomu TP otwartej pozycji. Warto jednak być konsekwentnym i zmieniać cel tylko wtedy, gdy sugerują to wiarygodne dane lub w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia rynkowego. Poza tym można skorzystać z systemów ostrzegania o cenach po złożeniu zamówienia, dzięki czemu nie ma potrzeby śledzenia wykresów w czasie rzeczywistym. Alerty te można umieścić w dowolnym miejscu. Zaleca się również wykonanie kilku próbnych zleceń, stosując Take Profit na różnych poziomach.

Zobacz również