Formacje cenowe – podstawowe informacje

Formacje cenowe to wzorce i układy cen na wykresach, które często dostarczają informacji na temat przyszłych ruchów cen. Inwestorzy i traderzy od lat zwracają na nie uwagę. Dzięki nim mogą podejmować decyzje inwestycyjne, np. otwieranie bądź zamykanie pozycji na rynkach finansowych. Istnieje parę powszechnie stosowanych formacji cenowych. Inwestorzy, jak i traderzy często zwracają uwagę na formację podwójnego szczytu i podwójnego dna. Występuje ona wtedy, kiedy cena osiąga dwa podobne poziomy szczytu, pomiędzy którymi znajduje się niższy poziom wypłaszczenia. Co istotne, formacja podwójnego dna jest podobna, lecz zamiast szczytów, pojawia się na dwa podobne poziomy dna. Między nimi znajduje się wyższy poziom wypłaszczenia. Warto zaznaczyć, że obie formacje sugerują możliwość odwrócenia trendu, co jest często wykorzystywane przez traderów i inwestorów.

Formacja trójkąt i formacja głowy i ramion

Formacja trójkąta cechuje się rosnącymi wierzchołkami i malejącymi dnami bądź na odwrót. Często jest w kształcie trójkąta symetrycznego. W takim przypadku linie trendu się zbiegają. Tego rodzaju formacja nierzadko jest też w postaci trójkąta malejącego. Wtedy linia trendu górna jest pozioma, a dolna maleje. Warto zaznaczyć, że formacja trójkąta w wielu przypadkach wskazuje na nadchodzący przełom cenowy.

Formacja głowy i ramion składa się z trzech szczytów, z centralnym szczytem wyższym od dwóch sąsiednich. Występuje ona nie tylko na trendzie wzrostowym, ale też na spadkowym. Wskazuje na potencjalne odwrócenie trendu. Istnieje też formacja flagi. Jest ona kontynuacją trendu i pojawia się po dynamicznym ruchu cenowym. Złożona jest z dwóch równoległych linii trendu, z których jedna jest nachylona pod kątem w kierunku trendu. Druga natomiast jest pozioma bądź lekko nachylona w przeciwnym kierunku. Formacja flagi sugeruje na to, że cena może kontynuować trend po krótkiej korekcie.

Istnieje też formacja klina, która złożona jest z dwóch linii trendu, które zbiegają się, tworząc przy tym kształt trójkąta. Występuje ona nie tylko na trendzie wzrostowym, ale też na spadkowym. Okazuje się, że przełamanie linii trendu może wskazywać na nadchodzący ruch cenowy.

Stosowanie i rozpoznanie formacji cenowych

Żeby rozpoznać formacje cenowe, trzeba analizować wykresy i obserwować charakterystyczne kształty czy linie trendu. Bardzo istotne jest też potwierdzenie tychże informacji, stosując do tego celu inne narzędzia i wskaźniki techniczne. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że formacje cenowe nie są zawsze jednoznaczne. Niestety nie gwarantują pewnego ruchu cenowego. Z tego powodu eksperci zalecają stosować je jako narzędzie przeznaczone do analizy technicznej. Wymagana jest weryfikacja i potwierdzenie formacji przy zastosowaniu innych wskaźników czy narzędzi. Inwestorzy i traderzy powinni też brać pod uwagę kontekst rynkowy, tendencje ogólne, a także czynniki fundamentalne, które mogą wpływać na ruchy cenowe.

Istotną kwestią jest również to, że niektóre formacje cenowe mogą być subiektywne i różnić się w zależności od interpretacji inwestorów. Z tego powodu bardzo istotne jest zdobycie wiedzy oraz doświadczenia w analizie technicznej. Do tego ważne jest stałe doskonalenie umiejętności rozpoznawania i interpretacji formacji cenowych. Trzeba też pamiętać o tym, że analiza techniczna oparta na formacjach cenowych nie jest gwarancją udanej inwestycji na rynkach finansowych. Nie przewiduje ruchów cenowych z absolutną pewnością, dlatego może być stosowana tylko jako dodatkowe narzędzie, które dostarcza cennych wskazówek i sygnałów często wykorzystywanych przez inwestorów czy traderów.

Formacje cenowe – podsumowanie

Bardzo istotną kwestią jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Mowa tutaj np. o ustawieniu właściwych poziomów stop loss oraz take profit. Celem jest zminimalizowanie strat i chronienie zysków. Według ekspertów kombinowanie analizy technicznej z analizą fundamentalną i zarządzaniem ryzykiem może być efektywniejsze w podejmowaniu informowanych decyzji inwestycyjnych, co jest powszechnie wykorzystywane przez najlepszych traderów.

Formacje cenowe to narzędzie analizy technicznej, które pomaga inwestorom oraz traderom z całego świata w identyfikowaniu potencjalnych sygnałów odwrócenia trendu, a ponadto jego kontynuacji. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ich skuteczność uzależnia wiele czynników. Z tego powodu warto stale udoskonalać swoje umiejętności i korzystać z innych narzędzi analizy technicznej w celu potwierdzenia sygnałów. Dzięki temu można osiągać liczne sukcesy na rynku finansowym.

Zobacz również