Słownik Forex

A 

Analiza fundamentalna – analiza polegająca na prognozowaniu przyszłego kursu instrumentu np. waluty na podstawie danych ekonomicznych, sytuacji politycznej, nastrojów panujących wśród inwestorów itp.
Analiza techniczna – analiza polegająca na prognozowaniu przyszłego kursu instrumentu na podstawie wykresów (kursów historycznych). 
Aprecjacja – wzrost wartości danej waluty, umocnienie się waluty.
Ask (sell, offer) – kurs sprzedaży, cena po której inwestor kupuje walutę.

B

Bazowa waluta - pierwsza waluta w kwotowaniu pary walutowej np. USD/PLN – tu walutą bazową jest dolar, a kwotowaną PLN
Bid – kurs kupna, cena po której inwestor sprzedaje się walutę.
Broker walutowy – pośrednik pomiędzy inwestorem, a rynkiem walutowym. Broker przyjmuje i realizuje zlecenia klienta za co pobiera prowizję wyrażoną przez spread. 

C

CFD  - (contract of difference) - kontrakty różnic kursowych, instrument umożliwiający zarabianie ma wzrostach i spadkach cen akcji, indeksów, walut, towarów i stóp procentowych.
Close – cena zamknięcia, cena z ostatniego odczytu kursu. 

D

Day trading - handel jednosesyjny tj.  handel polegający na otwieraniu i zamykaniu pozycji w czasie tego samego dnia.
Demo – rachunek demonstracyjny, przeważnie darmowe konto handlowe na platformie transakcyjnej brokera umożliwiające zawieranie transakcji tylko na wirtualnych środkach. 
Depozyt zabezpieczający – środki pieniężne zgromadzone na rachunku inwestora wymagane przez brokera, jako zabezpieczenie zawieranych transakcji.
Deprecjacja – spadek wartości danej waluty, osłabienie się waluty, przeciwieństwo aprecjacji.
Długa pozycja – kupno instrumentów finansowych.
Dźwignia (leverage) – lewar, mnożnik pozwalający na zawarcie transakcji o dużym wolumenie (wartości) na danym instrumencie, dysponując nieporównywalnie mniejszym kapitałem (depozytem zabezpieczającym).

E

Egzotyczne waluty – pary walutowe charakteryzujące się zazwyczaj niską płynnością i popularnością.
EOD (end of day order) – zlecenie ważne do końca danej sesji. 

H

Hedging – strategia zabezpieczająca przed ryzykiem.
High – maksymalny poziom ceny instrumentu osiągnięty w danym okresie czasu.

I

Instrument finansowy – np. papiery wartościowe, kontrakty terminowe, opcje itp. 

K

Kod waluty (currency code) – obowiązujący globalnie trzyliterowy skrót identyfikujący daną walutę. 
Korekta – krótkoterminowe, wyraźne zmiany cen (odreagowania) o kierunku przeciwnym do głównego (długoterminowego) trendu.
Konsolidacja –Tendencja, trend boczny, w trakcie którego kurs porusza się horyzontalnie w określonym przedziale cenowym. 
Krótka pozycja – sprzedaż instrumentów finansowych.
Kurs – cena instrumentu bazowego wyrażona w jednostkach danej waluty. W przypadku kursów walut jest to cena jednej waluty (bazowej) wyrażona w jednostkach drugiej waluty (kwotowanej).
Kurs krzyżowy (cross rate) – kurs pary walutowej nie zawierającej USD. W praktyce są to kursy, które powstają przez kupno i sprzedaż waluty trzeciej (najbardziej płynnej na rynku).
Kwotowana waluta  – w parze walutowej jest to druga waluta. W tej walucie następuje rozliczenie transakcji na danej parze walutowej.
Kwotowanie – podanie ceny cen bid i ask danej pary walutowej w danym momencie. 

L

Long – pozycja długa, transakcja polegająca na kupnie waluty bazowej.
Lot – standardowa wielkość transakcji. Jeden lot 100 000 jednostek waluty bazowej.
Low – minimalny poziom, jaki osiągnęła cena w danym okresie czasu. 

M

Margin  - depozyt zabezpieczający – środki pieniężne zgromadzone na rachunku inwestora wymagane przez brokera, jako zabezpieczenie zawieranych transakcji.
Margin Call – wystawione przez brokera wezwanie do uzupełnienia depozytu przez inwestora w związku ze stratami na rachunki i spadkiem wartości wolnego depozytu zabezpieczającego.
Micro Lot – 1/100 lota, czyli 1000 jednostek waluty bazowej.
Mini Lot - 1/10 o lota, czyli 10 000 jednostek waluty bazowej.  

O

Open – poziom ceny instrumentu odnotowany na otwarciu danego okresu czasowego. 

P

Para walutowa – dwie waluty tworzące kurs walutowy tj. waluta bazowa i waluta kwotowana.
Pip (pips) -  punkt, punkt bazowy, najmniejsza jednostka, o jaką może zmienić się kurs np. w przypadku kursu waluty np. EUR/USD zmiana o 0,0001.
Platforma transakcyjna – aplikacja umożliwiająca handel na rynku Forex za pośrednictwem internetu np. platforma Meta Trader 4.
Punkty swapowe – korekta ceny przy utrzymywaniu otwartej pozycji dłużej niż jeden dzień wynikająca z różnicy w oprocentowaniu walut w danej parze walutowej.  

R

Rachunek demo – rachunek demonstracyjny, przeważnie darmowe konto handlowe na platformie transakcyjnej brokera umożliwiające zawieranie transakcji tylko na wirtualnych środkach. 
Rollover (rolowanie pozycji) – przesunięcie daty rozliczenia transakcji w przyszłość z uwzględnieniem korekty ceny wynikającej z  różnicyw oprocentowaniu walut w danej parze.
Rynek byka (bull market) – rynek poruszający się w trendzie wzrostowym.
Rynek niedźwiedzia (bear market) – rynek poruszający się w trendzie spadkowym. 

S

Short (short position) – pozycja krótka, transakcja polegająca na sprzedaży waluty bazowej Skalpowanie (scalping) – strategia inwestycyjna polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w bardzo krótkich odstępach czasu np. co kilka sekund lub minut.
Spread – widełki cenowe, różnica pomiędzy kursem kupna (bid) i kursem sprzedaży (ask).
Stop loss (SL) – zlecenie obronne, ustalany przez inwestora poziom cenowy, po którego przekroczeniu otwarta pozycja (stratna) zostaje automatycznie zamknięta. Podstawowe metoda do zabezpieczenia się przed nadmiernymi stratami.  

T

Take profit (TP) – ustalany przez inwestora zamierzony poziom ceny, po osiągnieciu którego otwarta (zyskowna) pozycja zostaje automatycznie zamknięta. Realizacja zysku.
Tick – najmniejsza możliwa zmiana ceny instrumentu (pips).
Trend – kierunek w jakim podąża cena danego instrumentu (wzrostowy, spadkowy, horyzontalny).  

W

Waluta bazowa – pierwsza waluta w kwotowaniu pary walutowej np. USD/PLN – tu walutą bazową jest dolar, a kwotowaną PLN.
Waluta egzotyczna – waluta mało płynna.
Waluta kwotowana – w parze walutowej jest to druga waluta. W tej walucie następuje rozliczenie transakcji na danej parze walutowej.
Wolumen – liczba transakcji zawartych w określonym czasie. 

Z

Zlecenie (order) – wydane przez inwestora polecenie zawarcia określonej transakcji. 

 


Cookie InfoTa strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z serwisu forex.pl wyrażasz zgodę na zapisanie ciasteczek na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywanie ich przez forex.pl. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej aby zarządzać plikami cookie. Więcej informacji.

Inwestycje na rynku forex z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. Forex.pl promuje usługi finansowe licencjonowanych podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży produktów finansowych. Nie zbieramy Państwa danych personalnych. Przedstawiamy ofertę wyłącznie dla nieokreślonego adresata.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. 

© 2018 FOREX.PL